خاک رهت جان من ای جان جان/جان من ارزانیت ای جان من

خاک رهت جان من ای جان جان/جان من ارزانیت ای جان من

دیدگاه‌ خود را بنویسید