خبر فوری-مهم گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل در باره استاد محمد علی طاهری

خبر فوری-مهم
گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل در باره استاد محمد علی طاهری ساعاتی قبل منتشر شد
با سپاس از همه دوستان و نیز همکاران مرکز اینتر یونیورسالیزم در امریکا و کمپین بین المللی حمایت از استاد طاهری که در اجرای این امر مهم ما را یاری دادند
و با قدردانی و سپاس از عزیزانی که در سازمان عفو بین الملل ، این مهم را به انجام رساندند.
مدیر مرکز اینتر یونیورسالیزم امریکا
شهناز نیرومنش