خلف وعده

"از یک جایی به بعد وقتی که خُلف وعده کردیم و عهدمان را نپائیدیم، امکانات را از ما می گیرند." شهناز نیرومنش همایش 1 آگوست 2015

“از یک جایی به بعد وقتی که خُلف وعده کردیم
و عهدمان را نپائیدیم، امکانات را از ما می گیرند.”
شهناز نیرومنش
همایش 1 آگوست 2015