دلیل وجود مشکلات،با توجه به در دسترس بودن منابع_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“مشکل چیست با اینکه منابع در دسترس هست؟
به اعتقاد من مشکل این است که عده زیادی اصلا متوجه نشدند که استاد میخواهند چه بگویند؟ یعنی اصل قضیه که اصلا استاد برای چه آمدند و این آموزه ها را دادند متوجه نشدند. در نتیجه وقتی میروند در بطنِ کار و موقع استفاده از امکانات که همان حلقه ها است میشود،هرکس با توجه به نرم افزارهای ذهنی خودش به قضیه نگاه میکند!
در حالیکه استاد اصلا آمده بودند که این نرم افزارهای ذهنی را به روز کنند و تغییر بدهند، تا اشکالاتش دربیاید و در واقع شکل درستش تشکیل بشود.
تئوری بحثها در کلاسها گفته شده و افراد شنیدند و زمانی که اتصالها را هم گرفتند در یک سطحی کار کرده، به خاطر اینکه در یک سطحی شاهد شدند و به هر حال جاری شده و تغییرات شامل حالشان شده است. اما خیلی از افراد ،یک قدم که در آموزه ها جلوتر رفتند،و از یک جایی به بعد که در کنه مطلب رفتن، نیاز به یک اشتیاق و انگیزشهای دیگری داشته ،آن قمست متوقف شدند.”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “دلیل وجود مشکلات،با توجه به در دسترس بودن منابع ”
در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.