دلی که سوز ندارد چه جای صحبت اوست – – مهرماه 1387

هیچ دردی چون درد بی دردی، لا علاج نیست
دلی که سوز ندارد چه جای صحبت اوست
که آتش دل ما از جلوه ی محبت اوست
د لی که سوز ندارد ز غیرتش خالیست
که آتشی که به جان میزند زغیرت اوست
چه منتی ست بر او اگر که همراهی؟
بدان که جان بشر رهین منت اوست

شهناز نیرومنش
۷ مهرماه ۱۳۸۷

دیدگاه‌ خود را بنویسید