دوستان و همراهان عزیز

دوستان و همراهان عزیز

همانطور که در دومین برنامه گفتگو (دقیقه ۱:۲۸ به بعد) توضیح داده شد،باتوجه به وضعیت نگران کننده استاد طاهری پس از انتشار نامه ایشان و بمنظور اعتراض به شرایط ناعادلانه و نیز احقاق حقوق از دست رفته خودوشاگردانشان ،بعنوان اولین قدم لازم است مجموعه غیر سیاسی و صلح جوی عرفان حلقه،اعتراض خود را از طریق یک حرکت آرام،ولی گسترده و فراگیر و پویا که تبدیل به جریانی ملی شود دنبال نماید،تا همپای اقدامات بین المللی ، صدای حمایت از استاد عزیز در داخل ایران نیز بگوش مسئولین مملکتی برسد،باشد که رسیدگی کنند.
به این منظور «به عنوان اولین اقدام»
از آنجا که اسکناس اعلامیه ایست که هیچگاه بدور انداخته نمیشود، اجرای طرح اسکناس نویسی را برطبق هماهنگی های انجام شده باهمراهان داخل کشور ،بامید خداوند شروع میکنیم.
باسپاس از عزیزانی که عکس ها را تهیه کردند و طرح را در ایران کلید زدند.
نیرومنش

August 17, 2014

10628021_271317233064869_196853169340564972_n