دوستان و همراهان همدل

اخبار رسیده از داخل زندان حاکی از آنست که فشار های وارد بر استاد بطرز عجیبی افزایش پیدا کرده .بنده در همین رابطه در روزهای آتی چند ملاقات پیش رو دارم که دعاهای خیر شما عزیزان بعنوان پشتوانه آسمانی کار و نیز تعداد امضاهای کمپین بعنوان تلاش زمینی در نتیجه ی ملاقات ها میتواند تاثیر گذار باشد.
لطفا :
۱-در سطح وسیعتری امضای این لینک را در داخل و خارج از ایران اطلاع رسانی کنید.
۲-از وارد کردن آدرس ایمیل های غیر واقعی خودداری کنید چون توسط سیستم حذف میشود.
باسپاس
نیرومنش

۷ مرداد ۱۳۹۱

کمپین