دو صد عاقل، به صد جهد و به صد ترفند – – دی ماه 1391

دو صد عاقل، به صد جهد و به صد ترفند
دوصد تدبیر و صدها حیله و نیرنگ
هزاران طعنه و تهدید رنگارنگ
و یا با پند و اندرز و نصیحت های بد آهنگ
من دیوانه را آموزش عاقل شدن دادند
نمیدانند که من هرشب
زبوی تو، ز روی تو
به یمن برکت سّر وجود تو
صدها هزاران راز میخوانم
نمیدانند نماز صبح را هر روز
به سوی قبله ی سلول تو
با رمز و با ایجاز میخوانم
و هر دم از گلوی تو،از آن حنجر تشنه
و آن لبهای تبدار ترک خورده
هزار اواز میخوانم
برانیدم زخود ای عاقلان وادی حیرت
که با ظلمی که بر عاشق ترین مرد خدا کردید
بماند تا ابد بر قلبهاتان داغ صد حسرت
۲۸ دیماه ۱۳۹۱
۱۷ ژانویه ۲۰۱۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید