…..راه سومی وجود ندارد

دو راه پیش رو داریم
یا به راحتی و ذلت بنشینیم تا خونش را بریزند
یا به استواری و عزت برخیزیم و نگذاریم
…..راه سومی وجود ندارد

روشنگری شماره 14

دیدگاه‌ خود را بنویسید