آخرین خبرها

پیمان_همایش 25 آپریل_2015

به راستی چند نفر از ما (که بودنمان در کنار هم بی دلیل هم نیست)،
حاضر هستیم درمقابل پیمانی که از ما گرفتند،همه چیزمان را بدهیم؟
چند نفر جواب بله دادند؟
«آمادگی به معنی تنها اتصال گرفتن نیست»
استاد جان و زندگی اش را گذاشت و خودش را برای ما فدا کرد.
«هرچند که جهل و نادانی شاگردانش باعث این خیانت تاریخی شد.»

شهناز نیرومنش

همایش 25 آپریل 2015

درباره‌ی شهناز نیرومنش

مدیر مرکز حفظ و نشر آثار استاد محمد علی طاهری - اینتریونیورسالیزم

Check Also

استاد(بعد از آزادی از دستگیری اول در تابستان 89)به من گفتند که نمیدانم چه چیزی به افراد میخورانند که هر حرف و هر اقراری که بخواهند به راحتی از آن فرد میگیرند،و اگر مرا بگیرند و..دیگر دستتان از ما کوتاه شود ۲ تا مسئله است: 1-ما درسها را از طریق روح جمعی میدهیم،درسها را بگیرید و از طریق ارتباطات باید متوجه درسها بشوید،چون درسها که متوقف نمیشود. 2-دیگر در آن موقع،آتش به اختیار است.یعنی هر کسی باید برحسب وظیفه خودش کاری که میداند را انجام بدهد.حالا یک موقع آتش به اختیار این است که یک عده دور هم جمع میشوند و میخواهند گروهی کار کنند،یک موقع یکی تکی میخواهد…ولی آتش به اختیار هست.

توصیه استاد برای زمان نبودنشان_همایش 7 شهریور 1394

“استاد(بعد از آزادی از دستگیری اول در تابستان 89)به من گفتند که نمیدانم چه چیزی …

دیدگاهتان را بنویسید