روشنگری شماره 13

روشنگری(۱۳)
========
این استفتاء چه معنی دارد؟
هرچند که برای کاربرد روش درمانی که استفاده از آن بر اساس درک و شعور شخصی و یا حداقل شاهد بودن شخص است ، ابدا نیازی به تایید و تکذیب و تقلید نیست؟ ولی با فرض ادعای اخذ این استفتاء برای کمک به شرایط استاد عزیز وبا توجه به وضعیت ظالمانه و بسیار اسفبار اینروز های ایشان،
توجه همراهان را به نکات زیر جلب میکنم:
۱-این نوع پاسخ دادن به سوالات از سوی دفاتر مراجع و یا خودشان،روشی متداول است برای نپذیرفتن مسئولیت پاسخ داده شده از سوی آنان که عملا پاسخ را فاقد هر گونه اعتبار میسازد ؛چرا که پاسخ:
«…اگر همه ضوابط شرع رعایت شود مشکلی ندارد…»مثل آنست که از پزشکی بپرسیم این دارو را میتوانم استفاده کنم یا نه؟ پاسخ دهد:اگر عوارض جانبی ندارد و کمکی به تو میکند،استفاده کن، اشکال ندارد!
۲- چنین استفتایی فاقد هرگونه ارزش شرعی و قانونی است مگر آنکه به بلا مانع بودن استفاده از روشهای درمانی « فرادر مانی» و «سایمنتولوژی» بدون هیچ پیش شرط و اگر و امایی ،صراحتا اشاره شود که در آن صورت بایستی اتهام «دخالت در کار پزشکی» و حکم جاری شده بر اساس آن در باره استاد طاهری لغو و از ایشان عذر خواهی و جبران شود،هرچند که لطمات جبران ناپذیر است.
۳-گرفتن این استفتا چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟! جز آنکه بخواهند شائبه ی بی تقصیر بودن رهبر مسلمین جهان! در ظلمی که در باره استاد طاهری مظلوم از طریق سربازان گمنام …. انجام شده را در اذهان ایجاد کنند و فرادرمانگرانِ به حرکت در آمده برای احقاق حقوق معلمشان را بر اساس خوشبینی کاذب به لطف و حسن نظر رهبر مسلمین !دوباره خاموش سازند.
۴-آیا کسی که این فتوا را داده دقیقا همان کسی نیست که مسئولیت مستقیم جان استاد طاهری بعنوان بنیانگذار این دو روش درمانی مورد استفتاء ،بعهده ی اوست؟ و آیا بهتر نیست از ایشان استفتاء شود که: اتهام زدن به یک معلم معنوی و ایجاد انواع پاپوش ها ی امنیتی و مالی و شرعی و اخلاقی برای مخدوش کردن چهره ی او و بیش از سه سال شکنجه کردن ایشان و بارها تا مرز مرگ بردنشان حکم شرعیش چیست؟
۵- در حالیکه مقصر شمردن استاد طاهری در قبال هر تخلف شاگردان(با آنکه ارتباط ایشان با شاگردانشان قطع است) بهانه ای برای افزایش اتهامات وارده بر ایشان شده، آیا در دایره ی حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه، بی قانونی ها و تخلفات اطلاعات سپاه پاسداران،بازجوها و بازپرس و قاضی (رجوع شود به ابتدای نامه استاد طاهری به آقای احمد شهید) به گردن چه کسی است و به پای چه کسی باید نوشته شود؟
– و در پایان آیا انتشار چنین استفتائاتی از سوی همانهایی نیست که در تمام این سالها تلاش کردند به کمک برادران اطلاعاتی، از عرفان حلقه یک گروه منفعل و ساکت و مرده بسازند و مجموعه را با انواع ترفند ها به سکوت و بیتفاوتی بکشانند (یعنی دقیقا همان چیزی که اطلاعات سپاه برای وارد آوردن صدمه جدی به استاد و آموزه هایشان نیاز داشت) و حالا پس از تثبیت کامل دشمنان استاد بر تمام جوانب کار و قرار دادن استاد مظلوم در وضعیت بغرنج و نگران کننده ، در حالیکه تمام حرکات خود جوش و آگاهانه عاشقان راه او را یا به سخره گرفته و یا سعی دارند بنفع اهداف خود مصادره کنند و با ادعای فعالیت برای آزادی استاد ، در پشت عناوین و سمت های موسسه ای که ( طبق قوانین جمهوری اسلامی که خود را به آن پایبند میدانند) بیشتر از سه سال است منحل شده و از آن جز نامی و پیکره ی ای بنام «عرفان حلقه ی حکومتی» باقی نمانده،مانع از به وحدت رسیدن مجموعه شده و در حرکتی منافقانه بدنبال فریبی دیگر هستند برای ترمیم وجهه ی از دست رفته ی خود و تلاشی جدید برای تسلطی دوباره بر مجموعه؟
بامید توفیق الهی
شهناز نیرومنش
۱ بامداد
۱۷ آبان ۱۳۹۳
۸ نوامبر ۲۰۱۴
روشنگری شماره 13

دیدگاه‌ خود را بنویسید