روشنگری شماره 14

روشنگری(۱۴)
=======
دو راه پیش رو داریم
یا به راحتی و ذلت بنشینیم تا خونش را بریزند
یا به استواری و عزت برخیزیم و نگذاریم
راه سومی وجود ندارد
———————————-
دوستان و همراهان عزیز
مدتی همراه شدیم و مسیری را در جلوه نور وجودش با هم آمدیم.
دام در راه زیاد بود و از هر وسیله ای استفاده کردند برای آنکه به مقصد نرسیم و مهمترینش «نفوذ و مسخ» بود تا شاگردانش همچون عقل باختگان شب تارشان را روز بپندارند و خورشید وجود او را که برکت هستی است نبینند و یاوه های دست نشاندگان دجال را باور کنند و بر هر حرکت حقی مُهر ناحق زنند و گمان کنند با نشستن و سکوت احقاق حق صورت میگیرد و به یمن تلاش ناهمراهان و ناشاگردانش آنقدر زمان خریدند تا فتنه و فریبشان ریشه بدواند و کردند آنچه را که نباید و میدانید و میدانیم و خون دلها خورد انسان خدا و خون دلها خوردند یاران حقیقی اش تا به این نقطه برسیم که یاران همدل هرچند اندک، هم را بیابند و بهم بپیوندند.
امروز خیلی از مسائل برای بعضی از عزیزان روشن شده و اتمام حجت ها کم و بیش انجام شده ؛هرچند که خیلی حرفها هم هنوز باقی است که گفته خواهد شد .
با وجود درسهایش در آن سالهای حضور و در این سالهای غیبت، بایستی زودتر از اینها کاری انجام میشد، ولی افسوس که شاگردان انسان خدا در ظاهر دروس ماندند و قرائت گران متبحری شدند و در تردید وهم و سکوت زمان را دست دادند و «ندای هل من ناصرا ینصرنی» اش که چندین سال است از زمین و زمان بگوش میرسد را، فقط عده ی کمی شنیدند و عده ی زیادی یا بیتفاوت ماندند و یا تمسخر کردند و عصاره ی ابلیسیان تاریخ ،دست در دست هم شدند برای به زانو در آوردن عصاره ی نیکان تاریخ و یارانش،چرا که فریب دشمن قوی بود و هست
امروز پس از چند مرحله «اتمام حجت» کمی و کیفی و پس از «نامه تظلم خواهی» او که خود انرا «حجت بالغه» نامید ، میزان و فرقان «حق از باطل» ، سدهای زر و زور و تزویر را در رابطه های نسبی و سببی و خانوادگی و… پشت سر گذاشته و سکوت ، به همت آن مظلوم بیگناه و به لطف خداوند و یاری شما عزیزان شکسته شده و آنانکه باید ، تردید را کنار گذاشتند و هرکس بقدر فهم و توان خویش حرکتی انجام داد و من به سهم خود زحمات همه شما را ارج مینهم و دست تک تک شما عزیزان را میبوسم و عشق و دغدغه و حرکت و همراهیتان را پاس میدارم،و اما امروز…..
پیام به همه داده شده
آنها که خواستند بشنوند شنیدند
حرکتی جدید را شروع میکنیم
هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی
امروز دیگر زمانی نداریم
حاکم شرع حکمش را از شهریور ماه داده
و چندیست سلول انفرادی آن مظلوم به جایی منتقل شده که امید باز گشتی برایش نیست
ملاقات های با خانواده چندیست دیگر وجود ندارد، ولی اخبار دروغ در این رابطه منتشر میکنند
چند دادگاه فرمایشی در راه است با حکم از قبل دیکته شده قاضی
و در تصمیمشان مبنی بر صدور حکم ارتداد جدی هستند
تکلیف دو وکیل قبلی از ابتدا معلوم بود و گفتیم و کس نشنید
خانواده ایشان ،خود را بیش از پیش کنار کشیده اند و بماند آنچه باید گفته شود
ناشاگردان مدعی هنوز به دسیسه چینی مشغولند
هم برای حال و هم برای آینده
بایستی مراقب بود تا باز فریب نخورند همراهان
هنوز اجازه ملاقات با وکیل جدید داده نشده
در هیجدهمین روز اعتصاب غذاست اینک
و انتحاری روی انتحار
او در زیر سرم و در ضعف شدید بدنی
چرا که نمیخواهد با ذلت خونش ریخته شود
از خود گذشته است تا پیامش بماند
از جان گذشته است تا رسالتش مخدوش نشود
شمارش معکوس شروع شده
جنگ تشعشعاتی که از مدتها قبل آغاز گشته اینک به برهه ی تعیین کننده اش نزدیک میشود.
زمان تنگ است و جنگ تن به تن مدتیست در جریان است
بهره وری از ارتباطات و امکانات شبکه هوشمندی که به فراخور شرایط به روز میشود ضروری و اجتناب ناپذیر است
در این نبرد تشعشعاتی بایستی از درس ها و نُت های شخصی استفاده شود
هرکس که پای در راه مینهد به تشخیص و توان خود اعتماد کند و از همراهان قابل اعتماد کمک بگیرد
حفاظ ها و امکانات این رویارویی عظیم در دسترس است و
رابطه مستقیم با میزان آگاهیهای هرکس دارد
خود را تجهیز کنیم و فراموش نکنیم در رویارویی عظیم حق و باطل هر کس بلاتکلیف در وسط بایستد، هم از مثبت و هم از منفی ضربه خواهد خورد
ادامه دارد
شهناز نیرومنش
۲۰ آبان ۱۳۹۳
۱۱ نوامبر ۲۰۱۴

دیدگاه‌ خود را بنویسید