روشنگری شماره 2

روشنگری (۲)
=======
متن بخشی از اولین مصاحبه شهناز نیرومنش در رابطه با دریافت نامه ارسالی آقای محمدعلی طاهری برای گزارشگر ویژه سازمان ملل+فایل صوتی مصاحبه( ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ خورشیدی=۱۷ جولای ۲۰۱۴میلادی)

سوال: در پایان، شما چه توصیه ای برای همراهان عرفان حلقه دارید ؟
————————————————-
خانم نیرومنش : به نظرمن این نامه یک اتمام حجت است، و یک سندی که برای همیشه در تاریخ خواهد ماند. به این ترتیب که کسانی که همدل هستند، کسانی که علاقه مند هستند، کسانی که راه استاد را قبول دارند، و ایشان را به عنوان یک معلم معنوی قبول دارند و ادعا شده تا الان که حالا ما چه کار کنیم و می خواهیم بیاییم کمک کنیم و یک کاری بکنیم، این سند دیگریک اتمام حجت است. ایشان دارند تکلیف را مشخص می کنند. سند های صوتی را هم حالا دراختیار می گذاریم. آنجا استاد می گویند دیگرازحالا به بعد قضیه عرفان درالویت دوم هست.

اولویت اول ما دیگر می افتد درمسیرمبارزه برای احقاق حقوق زندانیان و تکلیف با این قضیه مشخص شده است. دیگر کسی نمی تواند بیاید و ادعا کند که استاد سیاسی می شوند… مرام نامه عرفان حلقه… این خواسته استاد نیست…شما ها دشمن هستید…! ما در این مدت چند سال همه اینها را می دانستیم منتهی صبر کردیم تا همه برایشان این اتمام حجت انجام بگیرد.

امروز استاد در خطرند. الان هم در این فاصله، دراین چند ماه اخیر، دوباره مطلع شده ایم که دشمنان ایشان درحال انجام 2 کار جدید هستند، یکی اینکه دارند یک سری شاکی های خصوصی جدید می تراشند تا 5 سال محکومیت استاد را دوباره با ایجاد پاپوشهایی از طریق شاکیان خصوصی، مدام تمدید کنند تا ایشان مدت بیشتری را در زندان بمانند و بعد اینکه از این فرصت استفاده می کنند تا پرونده اتهامی ایشان را در خصوص قضیه ارتداد و افساد فی الارض پرو پیمان کنند تا قضیه اعدام ومسایل و سختگیریهای دیگر را درپی آن داشته باشند .

دوستان باید حواسشان باشد، با خودشان صادق باشند. اگر واقعآ نمیخواهند و دوست دارند تا آب در دلشان تکان نخورد، ادعای دوستی نکنند، ولی اگر که واقعآ می خواهند حمایت کنند دیگر این سند، سند آخرهست!

هیچ در طول تاریخ هم، هیچ کجا یک نمونه نداریم که مظلوم با سکوت توانسته باشد حقش را بگیرد. خیلی مشخص بود و ازهمان اول هم معلوم بود که اینها بازی بود که سر بچه ها در آورند. حالا دیگرراه بازاست. الویت اول بنده شخصآ از این تاریخ، رساندن صدای ایشان به مجامع حقوق بشر بیشترو بیشتروهمچنین معرفی ایشان و مبارزه برای آزاد شدن ایشان واحقاق حق ایشان و سایر زندانیان عقیدتیست .

دیگر قضیه عرفان، تدریس و اینها می رود در الویت دوم قضیه قرارمی گیرد. آغوشمان هم بازهست و برنامه هایی را در این خصوص داریم و دوستانی که بخواهند همراهی کنند، همراه با هم، جمعی کارهایی را انجام می دهیم.

دوستان دیگرهم اگرحالا روشهای دیگری را مّد نظر دارند، آتش به اختیاراست ولی توصیه ما به وحدت است، وحدت درهدف.

لینک فیسبوک روشنگری 

دیدگاه‌ خود را بنویسید