روشنگری شماره 23

روشنگری(۲۳)
========
بیهوشی استاد طاهری در اعتصاب غذای یازدهم
و مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین
بر طبق اخبار رسیده استاد محمد علی طاهری بیشتر از دو هفته است که در اثر حمله قلبی در شرایط بسیار نامساعد جسمی بسر میبرند و در حال حاضر در حالت بیهوشی هستند.هرگونه اخبار مبنی بر اعلام حلقه از طرف ایشان و یا شرکت ایشان به همراه وکیل و همسرشان در دادگاه در روز یا روز های گذشته کذب محض و بخشی از ترفند و برنامه جدید نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه پاسداران برای عادی جلوه دادن شرایط استاد و باز هم خاموش نگهداشتن شاگردانشان میباشد ،هر چند که امروز در یک صحنه سازی از پیش طراحی شده، وکیل،همسر و برخی دیگر منتسبان به ایشان را به بهانه ای در ساختمان دادگاه انقلاب گرد هم آورده و به فاصله چند ساعت بصورت شتابزده گزارشی در این رابطه منتشر کردند.
و باعث شرمندگی است که متاسفانه این اخبارو این صحنه سازیها با همکاری و از زبان همسر ایشان تایید و با کمک برخی وابستگان، از سوی عده ای نا آگاه پخش میشود .
این کمترین حق شاگردان استاد طاهری مظلوم است که ایشان را رویت کنند تا از سلامتی اشان مطمئن شوند و دیگر نقل قول از همسر،نزدیکان و وکیلان همدست با حکومت به هیچوجه قابل قبول نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید