روشنگری شماره 26

روشنگری (۲۶)
========
همه اخبار مبتنی بر سلامت ایشان و یا رویت ایشان جعلی است و هیچ منبع بی طرفی این اخبار را تایید نمیکند.
طی چند روز گذشته، خبری در محافل خصوصی شاگردان آقای طاهری مبنی بر احتمال از دست رفتن این استاد عرفان شنیده میشود؛ در حالی که نیروهای اطلاعاتی و عوامل نفوذی آنان در داخل جمعیت عرفان حلقه، با استفاده از گروهها و صفحات مجازی که بعضا به نام منسوبین به آقای طاهری فعالیت دارند، به شدت در حال صحنه سازی در جهت پوشاندن و انکار این خبر هستند. خبری که تا شخص محمد علی طاهری توسط افراد بی طرف رویت نشود، نمیتوان در رد آن سخنی گفت.
کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری نیز از مقامات بین المللی و مراجع حقوق بشری خواسته است بدون اتلاف وقت در خصوص پرداختن به حاشیه ها و صرفه نظر از بررسی عقاید محمد علی طاهری، برای بررسی وضعیت سلامت وی و اطمینان از زنده بودن ایشان هیات هایی به نمایندگی از خود برای دیدار با وی به ایران روانه کنند و از دولت جمهوری اسلامی بخواهند در این زمینه شفاف سازی نماید.

خبر فوری! محمد علی طاهری در مکان نامعلومی بسر می برد و از سلامت جانی او خبری در دست نیست

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید