روشنگری شماره 29

روشنگری (۲۹)
========
بنام بینام «او»
یاران و همراهان گرامی,در روزهای اخیر و پس از انتشار اخبار تلخ و نگران کننده در مورد وضعیت سلامت استاد طاهری از سوی اینجانب، در حالیکه دشواری پذیرش اخباری تا این حد سنگین، برای شاگردان امانتدار و دوستداران استاد مظلوم کاملا قابل درک و قابل دفاع است،در عین حال همچون گذشته از بدو بازداشت ایشان تا کنون،باز هم شاهد ایجاد جو تردید و شبهه و مخدوش کردن فضای فکری همراهان از طریق انتشار اخبار مبهم ،شایعه سازی و دروغپراکنی و ایجاد فشار مضاعف از سوی نیروهای اطلاعاتی- امنیتی هستیم که با کمال تاسف و تعجب، باز هم همچون ۴۵ ماه گذشته توسط برخی از افراد خانواده، وکیل حکومتی و متولیان عرفان حلقه حکومتی ،با تمام توان به آن دامن زده میشود.
همگی میدانیم که قریب به ۴ سال پیاپی به هر گونه دعوتی برای شکستن سکوت و انجام فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری، از سوی گروهی دست رد زده شد که باعث و بانی طرح سکوت و بیتفاوتی در بین همراهان با انتقال اخبار دروغ از قول استاد طاهری بودند و بدین ترتیب باعث تثبیت و تشدید شرایط وخیم هم برای استاد و هم برای فرادرمانگران شدند که همانا خواست قطعی دشمنان ایشان بود .
اینجانب بعنوان شاگردی که علاوه بر وظیفه ی دفاع از معلم مظلومش، به جهت دریافت نامه دادخواهی استادش (قریب به ۹ ماه قبل) خطاب به مجامع حقوق بشری،بار سنگینی را در رابطه با اعاده ی حقوق این بزرگ آموزگار بشریت بر دوش خود احساس میکند، ضمن دعوت از همه همراهان صدیق و یاران حقیقی عرفان حلقه به هوشیاری در برابر توطئه ها،اعلام میدارم از هرگونه پیگیری بیطرفانه و هوشمندانه ی مطالبات برحق استاد عزیز و مجموعه عرفان حلقه و استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود در این رابطه حمایت کرده و تا هنگامی که استاد طاهری توسط افرادی بیطرف بین المللی( و نه وکیل و خانواده و اطرافیانشان) ملاقات نشوند، و یا با حضور و گفتگو در میان جمعیت همراهان و علاقمندانشان در روز ششم اسفند که ادعا میشود روز برگزاری دادگاه ایشان است ،مشاهده نگردند و یا در شرایطی مشابه نوروز 92 در بین شاگردانشان حضور پیدا نکرده و باآنها گفتگو نکنند، همچنان بر ادعای خود مبنی بر نمایشی بودن دادگاه و نیز خبر فقدان ناشی از اعتصاب غذای آخر ایشان صحه گذاشته و از هیچ تلاشی برای روشن شدن حقیقت در رابطه با وضعیت ایشان فروگذار نخواهم کرد؛ و در همین رابطه از هرگونه تجمع ،تحصن و هرگونه فعالیت اعتراض آمیز که در راستای «پافشاری بر رویت ایشان در انظار عمومی با هدف روشن شدن حقیقت و تنها با شعار محوری “استاد طاهری کجاست؟” » با جدیت تمام حمایت کرده و هرگونه عقب نشینی ،سردادن شعارهای کلی و تاریخ مصرف گذشته،درخواست عجز آمیز از مسئولینی که ناعادلانه چنین ظلمی را بر ایشان روا داشتند،و یا هرگونه سکوت یا حضور خالی از اعلام موضع شفاف و خواست قطعی را، انحرافی و در جهت اهداف از پیش تعیین شده عرفان حلقه حکومتی، برای به انحراف کشاندن و تحلیل بردن پتانسیل یاران وفادار استاد طاهری مظلوم تلقی خواهم کرد.

به امید توفیق الهی
شهناز نیرومنش

۴ اسفند ۱۳۹۳
۲۳ فوریه ۲۰۱۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید