روشنگری شماره 3

روشنگری (۳)
=======
دوستان و همراهان عزیز
در پی انتشار اخبار مربوط به رونمایی سندی از استاد طاهری،مطلع شدیم ماموران اطلاعات سپاه، در پی اینکه چطور این سند به خارج کشور درز پیدا نموده همسر استاد محمد علی طاهری را بازداشت نموده اند.دوستان در جریان قرار دارند که در بخشی از سند، استاد صراحتا اعلام میدارند که برای جلوگیری از تهدیدات ماموران به همسرشان و بی سرپرست شدن فرزندانشان، ۴ بار در زندان دست به خود کشی زده اند.
این در حالیست که همسر استاد طاهری نه تنها هیچ نقشی در انتقال یا مفاد این نامه نداشته اند ، بلکه در این سه سال و دو ماه که از دستگیری استاد طاهری میگذرد، بر طبق وعده های داده شده از سوی ماموران اطلاعاتی و بازپرس ها مبنی بر کمک به استاد در صورت ایجاد سکوت در برابر اتهامات و احکام ناعادلانه و عدم اطلاع رسانی به بیرون از زندان و به رسانه ها ، علیرغم تمامی فشار های طاقت فرسا بر خود ، فرزندان و سایر افراد خانواده اشان ،بالاجبار و صبورانه با قصد کمک به بهتر شدن اوضاع استاد، همواره حسن ظن خود نسبت به سیستم قضایی را نشان داده و سعی در همکاری با بازجوها و قاضی پرونده داشته اند.
و اینک بازداشت ایشان،برای چندمین و چندمین بار ، نشان داد که وعده های دشمنان استاد، که گاه درکسوت متولیان بهداشت معنوی جامعه و گاه در لباس بازجوها و ماموران اطلاعات ظاهر میشوند ، تا چه حد بی پایه و اساس است و آنها برای رسیدن به مقاصد پلیدشان که همانا وارد اوردن ضربه نهایی به استاد طاهری در فرصت مناسب است، چگونه مجموعه را با وعده های پوچ به بازی گرفته اند و تا چه حد از رسیدن صدای ایشان به جهانیان در هراسند.
شهناز نیرومنش
۱۳ تیر ۱۳۹۳
۴ جولای ۲۰۱۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید