روشنگری شماره 7

روشنگری(۷)
======
مصاحبه سحام نیوز با خانم شهناز نیرومنش

…آنقدر از حضور ایشان در بین مردم واهمه دارند که حتی به بند عمومی منتقلشان نمی‌کنند چرا که تاثیر پذیری مردم را از وجود و سخن حق ایشان دیده‌اند. او حرفی برای بشریت دارد که جاعلان معنویت نمی‌خواهند به گوش مردم برسد. امروز که خودشان از داخل زندان پیش قدم شده‌اند، وظیفهٔ اصلی ما دفاع از حقوق ضایع شده ایشان و سایر زندانیان است. آقای طاهری همیشه می‌گفتند ما به این آب و خاک دِین داریم، ایشان برای ادای این دِین در ایران ماندند و تاوانش این شد….

لینک مصاحبه را می توانید در زیر ببینید:
محمدعلی طاهری هم‌چنان تحت فشارهای فزاینده روحی وجسمی‌ قرار دارد

ادمین۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید