روشنگری شماره 9

روشنگری(۹)
======
… از آنجا که امروز پس از گذشت ۱۲۲۸ روز از اسارت ظالمانه ی استاد طاهری عزیز و کنار رفتن بسیاری از پرده ها و آشکار شدن بسیاری از فریب ها و ترفند های درون گروهی و برون گروهی عرفان حلقه که تا امروز مانع از به نتیجه رسیدن قطعی فعالیت ها وباعث ادامه ی ظلم بر ایشان گردیده،میسر شده و با توجه به مطلع بودن شخص آقای خامنه ای از وضعیت استاد طاهری عزیز،معتقدم مسئولیت هر گونه آسیب و تعرض جسمی-روانی و مادی و معنوی به آقای محمد علی طاهری، متوجه شخص رهبر است ؛ و در جواب آن عده ای که خواهند گفت که این طرز برخورد بنده باعث افزایش جرم استاد و بدتر شدن اوضاع خواهد شد، پیشاپیش عرض میکنم که اگر بنا باشد که هر اظهار نظر و یاهر حرف یا عملی که از پیروان استاد طاهری سر میزند، جرم شخص استاد بحساب آورده شده ، از مصادیق افساد فی الارض شمرده وبرای ایشان دردسر ساز شود،پس تخلفات سربازان گمنام امام زمان و پیروان ولی فقیه نیز ،مستقیما متوجه شخص رهبر بوده و ایشان بایستی برای هر تخلفی که هر کس در ایران و سایر ممالک اسلامی مرتکب میشود، جرمی به پایش نوشته شده و مجازات گردد، چرا که رهبر است و ولی فقیه مسلمین جهان و مسئول عمل پیروانش.

مشاهده نامه

دیدگاه‌ خود را بنویسید