روشنگری ۱

بنام دوست

دلی که سوز ندارد چه جای صحبت اوست؟
                                    که آتش دل ما از جلوه ی محبت اوست
دلی که سوز ندارد ز غیرتش خالیست
                                 که اتشی که به جان میزند ز عیرت اوست
چه منتی است بر او اگر که همراهی؟
                                  بدان  که  جان بشر رهین  منت  اوست


مدتی است ،دوستانی از سر خیر خواهی و دلسوزی به بنده پیشنهاد میدهند که:
«لازم نیست شما شخصا و بی پرده حرف هایی را که خیلی ها میدانند حق است و اکثریت در مقابلش خاموشند را بر زیان بیاوری!!
حالا که اینهمه شایعه در باره اتان هست از فروختن حلقه جدید و به جیب زدن درآمدهای هنگفت از طریق عرفان حلقه (آخرین رقم عنوان شده ۴۰،۰۰۰ $ در ماه بوده :)) و ایجاد تحریف در مطالب عرفان حلقه گرفته….. تا سعی در سیاسی کردن استاد با پیگیری فعالیت های رسانه ای و حقوق بشری و ایجاد شاخه انحرافی عرفان حلقه و غرور و برتری طلبی و …
و همه اینها را گفته اند تا عده ای بر علیه اتان شوند که نتوانید آنطور که باید کارها را جلو ببرید..»
و بعد پیشنهاد دوستانه میدهند که:
«شما بهتر است بدور از گلایه ، با ژست مردمداری و وحدت ،حرفهایتان را کم کم و با آرامش بزنید تا بهانه بدستشان ندهید ،تا بیش از این شرایط بر علیه اتان نشود.»
و یا اینکه «حالا که به یمن فضای مجازی هرکس میتواند پشت یک عکس و یک اسم خودش را پنهان کند، از این امکان بهره برده با نامی مستعار حرف بزنید و با این جماعت دشمن در لباس دوست و گرگ های در پوست میش رفته که تا خرخره جمعیت عرفان حلقه را در منجلاب فرو برده و دارند به ریش همه ی ما میخندند،سر شاخ نشوید.چرا که تعدادی از دوستداران حقیقی آقای طاهری و آموزه هایشان، اینها را باور کرده اند و پشت سرشان دارند هورا میکشند،با رو در رو شدن با اینها هوادارانتان از دور و برتان بیشتر پراکنده میشوند!!»

خدمت این دوستان که میدانم نیتی جز خیر خواهی ندارند ،عرض میکنم :که :این چند سال فرصت کافی بود تا حقیقت بر جویای حقیقت روشن شود. حق از صاحب حق جدا نشدنی نیست و دل ناگرانی از این همه تهمت و ناروا بر خودم ندارم اگر بتوانم حقی از حقوق ضایع شده استادم را احقاق کنم.
آنهایی هم که در این مدت با تمام توان به این شایعات دامن زده اند، اگر مغرض نباشند متوجه میشوند و خواهند دید که با تمام تلاشهای مغرضانه حکومتیان از یک طرف و تنگ نظران از سوی دیگر، ما هنوز هستیم و بدانند که خواهیم بود و زمستان میرود و روسیاهی به زغال خواهد ماند.
امروز حق روشن تر از آفتاب نمایان است، برویم در خانه هایمان بخوابیم اگر قرا است با طناب پوسیده ی مماشات بیش از این به ته چاه ذلت برویم.
تا کی به اسم وحدت ، حقیقت را سانسور کنیم که به دلشان راه آمده باشیم؟ تلخ است …بسیار تلخ ولی بیایید با خودمان رو راست باشیم .
اگر «او » عصاره و ثمره ی تمام نیکان تاریخ است، که هست ، پس آنکه در مقابلش ایستاده باید عصاره ی تمام نابکاران تاریخ باشد و پیروان سطحی نگر ش ابن ملجمی ترین و خائنین به او یهودایی ترین و جمعیت اکثرهم لا یعلمون مقابل او ،لا یعلم ترین…
به هیچ عذر و بهانه ای نمیتوان آنهایی را که به عناوین مختلف ،مقابل ایجاد حرکت برای احقاق حقوق استاد ایستاده اند مبرا کرد،چه خودی باشند و به اسم نگرانی برای حفظ وجود استاد، با هر حرکتی جز تدریس و اشاعه آموزه ها مخالفت و یا در مقابل آن سکوت کنند و چه ناخودی باشند و به اسم نگرانی برای حفظ اسلام و معنویت ، فتوای ناحق دهند و برای حق پاپوش بسازند و چه ستون پنجم باشند و از جنس ناخودی و در کسوت خودی.
چرا چشمهایمان را بسته ایم تا نبینیم اطلاعات سپاه دارد با ایشان چه میکند؟ موسسه ی بهداشت معنوی از که دستور میگیرد؟این …… که ژست مشاور معنوی را گرفته اند مگر همان بازجوهای چندین و چند ساله استاد نیستند که زجر ها به ایشان داده اند؟بازجوها که در لباس گرگ ۴-۵سال است با ایشان مناظره کرده اند،چرا با به مناظره نشستن با آنها در لباس میش،در یک حرکت دو سویه ،از یکطرف به ادعای متولی بهداشت معنوی بودنشان مشروعیت دادن و از یک سو به آرزوی متولی عرفان حلقه بودنتان, در حالیکه به در حصر ماندن خود استاد ،که با صلاحیت ترین است در دفاع از ایدئولوژی اش ، راضی شده اید و در حالیکه شرایط بگیر و ببند عرفان حلقه ای ها هر روز در ایران سخت تر و سخت تر میشود به عکس ها و فیلم های با او بودن ازادانه میبالید !! و بابه رخ کشیدن سفری چند روزه به جایی که او بیش از سه سال در آن اسیر است و … در تدارک عرفان حلقه ای با اسم و رسمی دیگر !!

خامی و بی غیرتی و احتیاط و نان به نرخ روز خوردن و سطحی نگری ما مدعیان عرفان حلقه و پیروان استاد،در تاریخ مثال زدنی خواهد شد اگر…!

به یمن سکوت و بی تفاوتی ما آنقدر پر رو و وقیح شده اند که با یکدست پرونده اتهامات ایشان را به امید طولانی کردن مدت حبس با مدد شاکیان خصوصی خود ساخته و یااحکام ارتداد مراجع… پر میکنند و با دست دیگر بر سرو سینه میکوبند که ما دلسوز آقای طاهری هستیم و با گستاخی کلمه « پارانوئید معنوی » را در مورد ایشان بکار میبرند تا انسان خدا را فردی مبتلا به اختلالات معنوی-شخصیتی معرفی کنند و در این بین چند نفری مزد بگیر ، با ماسک اسم و رسم و عکس و نوشته های استاد و برخوردار از پشتیبانی کمی و کیفی صاحبان قدرت و معنویت کذب در جامعه ، با ایجاد ترس از بدتر شدن اوضاع و سیاسی شدن پرونده و اطمینان از عادی بودن وضعیت استاد مردم را به ماندن بیشتر در خواب خرگوشی تشویق کنند و …. زمان بخرند برای به اجرا در اوردن بقیه سناریوی درد اور ظلم ،سناریوی فریب آلود سکوت و سناریوی تهوع اور تردید…
و آیا همه این وقایع همان مقدمه ی عرفان حلقه ی حکومتی نیست که دو سال و اندی قبل به آن اشاره شده بود؟ ایا با این وضع تا چندی دیگر چیزی از این آموزه ناب الهی میماند یا همان بلایی که بر سر ادیان الهی آمد اینجا هم رخ خواهد داد؟
بیایید قبول کنیم که نا عادلانه تر و درد آور تر از حبس و شکنجه استاد طاهری ، باور های خام ماست در حاشیه و متن این جریان،مایی که ادعای رهروی داریم.
ادامه دارد….
شهناز نیرومنش
۱ تیر ۱۳۹۳ خورشیدی
۲۲ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی