روشنگری ۲

بنام دوست

یاران و همراهان عزیز
رنجنامه ی استاد عزیز ، این امانت الهی ، را دیدید.بیایید قبول کنیم که امانتدار خوبی نبوده ایم و استغفار کنیم به پیشگاه الهی و اینک که «انسان خدا» خود برای احقاق حقوق خود وسایر مظلومان در بند بپا خواسته، دست در دست هم با وحدت حول خواسته ی «او» قدمهایمان را محکم برداریم، بدور از مصلحت اندیشی کسانی که مصلحت اندیشی اشان استاد را در این وضعیت قرار داد ،که پس از اینهمه رنج مجبور شود شخصا برای رساندن صدای مظلومیتش به جهان اقدام کند.
غربت و اتمام حجت انسان خدا را در رنجنامه اش دیدید و من سبکبار از سنگینی این امانت در رساندنش به سر منزل اول مقصود و من و شما در اندیشه ی ادامه ی راه و رسیدن به مقصد اصلی .شما نگران از مسئولیتی که بر دوشتان نهاده شده و من نیز.من خسته از گفتن و شنیدن و شما نیز . شما سرگردان برای یافتن گوهر حقیقت در لجنزار تهمت ها و دروغ ها و آشوب های ساختگی و هدایت شده ومن در بهت و حیرت بی شرافتی سازندگان این لجنزار که قصد دارند در «جنبش آگاهی بخشی برای آزادی استاد» به این دلیل که رنجنامه اش را به دست کسی سپرده که آنها ۴ سال برای ساختن چهره ای منفور از او تلاش کرده اند ، شک ایحاد کنند،چرا که با پذیرش آن هم باید از سیل تهمت ها ی که بر حامل سند رواداشته اند توبه کنند و هم از سکوت و فریبی که تمام این سالها بر استاد مظلوم روا داشته اند.

امروز که ندای« یاری طلبی» او را شنیده ایم دیگر درنگ جایز نیست و لازم است بدور از کثرت و با اعتقاد به «وحدت حول محوریت نامه ایشان» قدم در راه نهیم.من با آگاهی از تمامی صدمات ناشی از تهمت ها و جوسازیهای که در تمام این سالها به صورت هدفمند (علیه بنده) صورت گرفته و با علم و آگاهی از اغراض ایجاد کنندگان آن ، از تمامی هتک حرمتها و اتهامات دانسته و نادانسته علیه خود ونیز حق زایل شده ی خود چشمپوشی کرده مسببین آنرا میبخشم و برایشان طلب خیر دارم ،
و با آنکه هرگز اتهامات وارده به خود را نپذیرفته و نخواهم پذیرفت و حق اعاده حیثیت را برای خود محفوظ میدانم «ولی اجازه نمیدهم در شرایط فعلی ادامه ی جوسازیها علیه بنده بیش از این بر حرکت ایجاد شده برای آزادی استاد تاثیر گذار شود ».

لذا، ضمن قدردانی از کسانی که برای دفاع از اینجانب در این مدت خود را بزحمت انداخته و با تمام وجود سعی در روشنگری داشته اند عرض میکنم دیگر از جانبداری و دفاع از من دست بردارند و انرژی دهنی خود را صرف احقاق حق استاد عزیز کنند.بنده هم خود در فرصتی مناسب روشنگریهای لازم را در این رابطه انجام خواهم داد.

دشمنان استاد باید بدانند که برای صلح با آنها فقط یک راه وجود دارد «آزادی بی قید و شرط استاد و جبران ظلمی که بر او رفته است» وما باید بدانیم که این فقط با آگاهی دادن ایجاد میشود.مشروط بر اینکه به ابزار آگاهی بخشی کمی و کیفی مجهزباشیم و از تسهیلاتی که رحمانیت الهی هر روز در اختیارمان قرار میدهد برای ارتقا خود و دیگران سود ببریم.

فراموش نکنیم که جنگ ما با خون و شمشیر نیست،این رویارویی حق و باطل است و شمشیر ما آگاهی است و طبق فرموده ی خود استاد در عهد آخر هر بنیادی که بر منفی بنا نهاده شده باشد در برابر شعور مثبت تاب نخواهد آورد .

-با اتکاء به عشق و همت شما عزیزان ستاد هایی جهت کار منسجم و تشکیلاتی در جهت این آگاهی رسانی در سطح داخلی و بین المللی به صورت خود جوش در حال ایجاد است،لذا:
– برای همفکری و تشریک مساعی در خدمت دوستانی که معتقد به اصل «وحدت رویه» هستند ،خواهم بود و در خواست میکنم که فعلا از هرگونه اقدام شتابزده پرهیز شود تا از برکات حرکت در وحدت به تمامی بهره مند شویم.

برای دوستانی که تنها به اصل «وحدت در هدف» اعتقاد دارند با در نظر گرفتن حق «آتش به اختیار» احترام قائلم.
و برای تمامی همراهان طلب خیر و آرزوی موفقیت دارم

شهناز نیرومنش
۱۹ تیر ۱۳۹۳
۱۰ جولای ۲۰۱۴