سالگشت میلاد عیسی مسیح

سال

انجیل متی-باب ۱۶-آیات ۱۹ و ۲۰ :
«و کلیدهای‌ ملکوت‌ آسمان‌ را به‌ تو می‌سپارم‌؛ و آنچه‌ بر زمین‌ ببندی‌ در آسمان‌ بسته‌ گردد و آنچه‌ در زمین‌ گشایی‌ در آسمان‌ گشاده‌ شود. آنگاه‌ شاگردان‌ خود را قدغن‌ فرمود که‌ به‌ هیچ‌ کس‌ نگویند که‌ او مسیح‌ است‌»

مسیح مقدس
مسح شده ی «او »
و مسح کننده ی حقیقت
پاک کننده
مطهر،تطهیر شده ی تطهیر کننده
هدایت شده ی هدایتگر
و
امسال درآستانه ی سال نو میلادی
در اندیشه و تکاپوی
تطهیر شده ی هدایت شده ای دیگر
تطهیر کننده ی هدایتگری دیگر
باز هم در گذر تاریخ
مصدوم و مصلوب فریب وخیانت یهودا
ودر بند تفکر فریسیان ظاهر بین

باز ماندم از تهنیت سالگشت میلاد مسیح (ع) !

پس با تاخیر
سالگشت میلاد عیسی مسیح
و اینک
سال نو میلادی
بر همه ی منتظران حقیقت مسیح
و امیدواران به مسح و تطهیر
مبارک و پر برکت

دیدگاه‌ خود را بنویسید