سخنی کوتاه با سومین وکیل انتسابی استاد محمد علی طاهری

سخنی کوتاه با سومین وکیل انتسابی استاد محمد علی طاهری:
آقای محمود علیزاده طباطبایی
من بعنوان “یکی از هزاران شاگرد استاد شهیدم” محمد علی طاهری و بعنوان “مسئول کمپین بین المللی حمایت از استاد طاهری” و نیز بعنوان “دریافت کننده نامه دادخواهی ایشان خطاب به مجامع بین المللی” از شما سوال میکنم، اگر وکیل قانونی ایشان هستید و ادعا میکنید در تلاش برای کمک به موکلتان هستید:
-چرا تا امروز که بیشتر از یکسال از ارسال نامه دادخواهی موکلتان به مجامع بین المللی میگذرد ،بعنوان وکیل ایشان هیچ تماسی با کمپین که پیگیر خواسته های مکتوب موکلتان بوده نداشته اید؟
-آیا موکلتان به شما نگفتند چرا و چگونه و با چه هدفی نامه دادخواستشان از مجامع بین المللی را به جای اینکه بدست خانواده یا وکلای قبلیشان بسپارند، با دشواری زیاد برای من به امریکا ارسال کردند؟و براستی چرا در دفاعیه ها و دادخواست های ادعایی اخیرتان هیچ صجبتی از نامه شکواییه ایشان به مجامع بین المللی نیست؟
– آیا موکلتان از شما خواستند با خانواده اشان که ۴ سال تحت فشار نیروهای امنیتی به انتشار اخبار غیر حقیقی در باره ایشان پرداخته اند، همسو و همصدا باشید و با صحه گذاشتن بر اخبار دروغشان به این فریب ها وجهه قانونی دهید یا شما به خواست نیروهای امنیتی باین کار مبادرت ورزیدید؟
-آیا آنطور که ادعا میکنید اصلا با موکلتان تاکنون دیداری داشته اید؟
– آیا سکوتتان در مقابل انتشار ویدئوی ساختگی، منتشر شده توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی که به دروغ حضورتان را در کنار استاد طاهری نشان میدهد،تایید این فریب تاریخی و نشان دهنده همکاری شما با بازجوها و شکنجه گران استاد طاهری نیست؟
-آیا صحنه گردانی فریبهای اطلاعاتی ها و همکاری با مسببین از دست رفتن موکلتان، منطبق بر “سوگند حرفه ای اتان” است که “برای احقاق حق و عدالت” یاد کرده اید؟
امیدوارم پاسخی برای این سوالات در پیشگاه خداوند و مردم و مجامع بین المللی داشته باشید.
شهناز نیرومنش
مسئول کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری
۲۵ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی
۱۵ ژوئن ۲۰۱۵ میلادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید