سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود.

مقاله زیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ (خورشیدی) در روزنامه صبح اقتصاد در ایران به چاپ رسید. زمانی که ۱۴ روز از اولین بازداشت ظالمانه استاد محمد علی طاهری توسط اطلاعات سپاه پاسداران در ایران میگذشت:

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود.
سلام و درود بر ابراهیم خلیل الله، اسوه ی دوستی با خداوند وآموزگار تسلیم. هم او که آمد تا بیاموزد که در سایه تسلیم محض خداوندگار شدن، آتش جهل به گلستان دانستگی و امن مبدل خواهد شد. او که تلاش کرد تا ذهن بشر را از سمت خدایان متعدد محبوس در سمبل های بتخانه ای به سوی خداوند واحد موصوف نادیده ارتقا دهد.او که واژه ی تسلیم را برای همیشه ی تاریخ معنا کرد با قبول قربانی کردن عزیزترینش .
سلام و درود بر موسی کلیم الله،هم او که معلم درس گفت و شنود با معبود شدو آموخت که رابطه ی با معبود یگانه هیچ گاه یکطرفه نیست و آن قادر متعال سخن خواهد گفت با ما اگر که قادر باشیم بشنویم؛ هم او که درس شریعت را به بشر آموخت ونیز بشارت داد که روزی خواهد آمد که شریعت بر سینه ی بشر حک خواهد شد،معلم شرح صدر و اشتیاق.
سلام و درود بر عیسی روح الله، آن والا معلم درس عشق و حقیقت،بزرگ التیام بخش آلام بشر دردمند ، کسی که وجودش را فدیه ی ادراک عشق قرار داد،شاید که جماعت ظاهر بین متعصب دل خوش کرده بر ظاهر شریعت و متشرعین تکیه زده بر قدرت به پشتوانه ی جهل آن جماعت ،به خود آیند برای درک حقیقت.بزرگ معلم حرکت از طاهر به باطن؛ هم او که به بهانه ی پایبند نبودن به شریعت موسی ،کافرش خواندند و او غریبانه ندا در داد که:ای ظاهر بینان ریاکار من نیامده ام تا شما را از شریعت موسی دور سازم، بلکه آمده ام تا شما را به حقیقت شریعت موسی آگاه گردانم.
سلام و درود بر محمد (ص) خاتم النبیین معلم ادراک ، آن رحمـة للعالمین که رهنمون گشت بر تفکر، تعقل و تفقه؛ و بشارت داد بر تلفیق عشق و اندیشه که ثمره ی ادراک ببار آورد.هم او که بر حذر داشت از پذیرش با اکراه و انتخاب بی بینش.هم او که «انا بشر مثلکم»را فریاد کرد تا بگوید :من بشری چون شما هستم وتنها به این دلیل که چون شما هستم ،خواهم توانست الگوئی باشم برایتان وتنها آن زمان که چون من باشید دست خواهید یافت به حقایقی که یافته ام؛و خواهید توانست چون من عروجی به بلندای هستی داشته و هفت آسمان را از آن خود سازید .هم او رهنمون گشت از خدای موصوف نادیده به خداوند وصف ناشدنی بی نام.
و سلام و درود بر منجی موعود، اباصالح ؛ که میاید تا پرده از رموز آسمان ها و زمین برکشد و غبار نا دانستگی را از حقایق هستی بزداید. معلم صلح و رفع تضاد که دفع ظلم را برای بشر در سایه به صلح رسیدنش با خالق و مخلوق به ارمغان خواهد آورد؛معلم هدایت و کمال که از ادیان الهی که قرون متمادی غبار جهل آنها راپوشانده، ابهام زدائی خواهد کرد. وصی اللهی که انسانها را به مخزن الاسرار هستی وصل میکند و بذر خرد رابر پایه ی عشق چنان در جان مشتاقان مینشاند که چون بار دهد پیکره ی بشر پس از هزاره هابه هدایت و کمال دست یابد.بزرگواری که هستی از دستان باکرامتش روزی میگیرد آنگاه که از صندوفچه ی اسرار الهی انفاق میکند.
آن خاتم الوصیین که مقام ولی اللهی را به کمال رسانده و ثمره و عصاره و وارث تمام هدایتگران معنوی و انبیاءو اولیاء در طول تاریخ است؛ و آنگاه که حضورش به ظهور رسد چون نوح نبی الله کشتی نجات ادراک و شعور را در تلاطم طوفان های جهل آلود آخرالزمان هدایت کرده ، مومنان و مشتاقان به حقیقت را به ساحل امن خواهد رساند.چون ابراهیم خلیل الله دوست خداست ودوستی عملی با خداوند را برای بشربه ارمغان خواهد آورد و تسلیم و آئین مسلمانی را خواهد آموخت.چون موسی کلیم الله گفت و شنود با خداوند گار را به بشر می آموزد وکلام الهی را در جان انسانها بارور میسازد .چون عیسی روح الله جان بیمار بشررا شفا داده و او را از جایگاه عقل به عشق سوق خواهد داد. چون محمد رسول الله رحمت للعالمین است وتلفیق عقل و عشق را به بشر ارزانی خواهد کرد.
والا انسانی که سرسخت ترین دشمنانش،دینداران متعصب و ظاهر بینی خواهند بود که قرون متمادی با تکیه بر جهل وراثتی بشر و به نام خدا و به نام دین تیشه بر ریشه ی خدا و دین و حقیقت زده و دانسته ونادانسته بشر را به سمت من دون الله هدایت کرده اند؛دین فروشانی که با اخذ مجوز»نمایندگی انحصاری دین تجارتی»از خدای خود ساخته اشان ،با نرخ گذاری برعبادات ظاهری و باور های پوسته ای، بهشت و جهنم را معامله میکنندو با تظاهر به شرع ،معرفت را گردن میزنند و انگ کفر و شرک و ارتداد را بر هرکس که ،با ایجاد روزنه ای از دیوار های قطورو بلند زندان جهالت به فضای حقیقت و ادراک ،مانع تجارت پر سودشان شود میچسبانند.
سلام و درود بر امام عصر،عصاره ی هستی که رسالتش آزادی انسان است از اسارت در زندان جهالت.
و سلام و درود به تمامی بزرگ معلمانی که بشریت مدیون آنهاست،همانها ئی که اندیشه،قلم ، سخن و زندگی شان، در خدمت کمال بشر بوده و هست.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید