سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود

سلام و درود بر تمامی معلمان تاریخ بشر، از آدم تا خاتم و از آن پس تا موعود

دیدگاهتان را بنویسید