اگر ظرفیتش را نداشته باشیم، و موقعش برسد...(که دارد می رسد و آب دارد جلو می آید و ما الان نمی بینیم ولی دارد می آید،) و این ظرفیت سازی در درون ما ایجاد نشده باشد، عین همان سیلاب که می زند همه چیز را خراب می کند، آن هم می زند خراب می کند. بلایی که می گوییم در عهد آخر وارد می شود،

شارش آگاهی در عهد آخر-همایش 30می-2015

اگر ظرفیتش را نداشته باشیم، و موقعش برسد…(که دارد می رسد و آب دارد جلو می آید و ما الان نمی بینیم ولی دارد می آید،) و این ظرفیت سازی در درون ما ایجاد نشده باشد، عین همان سیلاب که می زند همه چیز را خراب می کند، آن هم می زند خراب می کند. بلایی که می گوییم در عهد آخر وارد می شود، همین است که یا ما باید یا خودمان را با آن شعور و آگاهی شارش شده منطبق کنیم و خودمان را بالا بکشیم، یا این که از بین می رویم .عوامل هستی مدام دارند معطل می کنند که ما آماده شویم،هستی دارد تمام تلاشش را می کند که ما آماده شویم و بتوانیم آن هدایت را بگیریم.به همین دلیل، تآکید می کنم، انسانها در این مرحله فقط باید به تشخیص این برسند که این حق هست، این آب حق هست‌ (حقیقت است)و اینکه از حق چطور باید استفاده کرد