صحت خبر صدور حکم آزادی استاد طاهری عزیز

همراهان عزیز
در پی انتشار اخباری مبنی بر آزادی استاد طاهری عزیز از ۲ روز قبل٬از آنجا که ایشان از ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ در شرایطی نظیر مرخصی خانگی مشروط به عدم ارتباط آزادانه با افراد بسر می بردند، انتشار هرگونه اظهار نظری را قبل از اطمینان از موثق بودن خبر، شایسته ندیدم.

اینک با خوشحالی صحت “خبر صدور حکم آزادی استاد طاهری عزیز بدون هرگونه قید و شرط”
را با استعلام از منابع قانونی تایید نموده و امیدوارم شبیه آنچه در مرخصی نوروزی ( از ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون) بر ایشان گذشت این حکم نیز در اجرا، محدود به “فقط آزادی فیزیکال” و آن هم بصورت محصور و مشروط و با نقض سایر مصادیق آزادی شامل: آزادی بیان و برقراری ارتباطات و انتشار نوشته٬صدا و تصویر، نشود.

در حال حاضر تنها خوشحالی ما اینست که ایشان فعلا دیگر هوای زندان را تنفس نمی کنند و پس از ۸ سال تحمل ظلم حصر”شکنجه” توهین و تهمت های ناروا اینک به صورت ظاهری به زندگی طبیعی بازگشته اند. بدون آن که بخواهم تلاش وکلا، جمعی از رهروان پیدا و پنهان ایشان و رویکرد مجامع بین المللی را در حصول این دستاورد خوشایند نادیده بگیرم، لازم به یاداوری است که:

  • صدور این حکم آزادی نه به معنی تغییر ماهیت و خوی متعصبین مذهبی و حاکمان تمامیت خواه دیکتاتور در ایران، بلکه به دلیل چرخش تاکتیکی در نوع تقابل حکومت با این جریان بدلیل شرایط خاص کنونی ایران و منطقه می باشد.
  • همانطور که در فضای مجازی شاهدیم ۸ سال اسارت استاد طاهری، زمانی کافی در اختیار مخالفان و دشمنان حکومتی و غیر حکومتی اندیشه ی استاد طاهری قرار داد تا بتوانند در ابعاد مختلف روی این جریان معنوی بکر، برنامه ریزی کنند تا اگر نتوانسته اند آنرا ریشه کن نمایند دست کم آنرا بسمت یک عرفان همخوان با دین سیاسی خود تغییر شکل و بعضا تغییر محتوا داده، هزینه خسارت ناشی از آگاهی مردم را پایین آورده و از آن بنفع تبیین گرایشان تفکری جناحی خاص در بدنه نظام سود برند.
  • با توجه به اینکه حکومتیان با مهره چینی در اطراف استاد طاهری از قبل از دستگیری و خصوصا در سالهای اخیر، همواره سعی در ایجاد محدودیت برای ایشان و کنترل این جریان از طریق فعالیت جریانهای نیابتی داشته و دارند، لذا بایسته است آنچنانکه شایسته شاگردی این وجود مطهر است٬ واژه های شعوری درسهای مبارزه با ناحق را در عبور از ظاهر به باطن از لابلای سطور رویدادها٬اخبار و نقل قولهای منتسب به ایشان با خردمندی ببینیم و بخوانیم و بکار بندیم٬ چرا که با صدور این حکم “فصلی از کتاب عرفان حلقه” به اتمام رسید و “فصل دیگری از این کتاب” شروع شد؛ فصلی که آمادگی های تخصصی خود را می طلبد.
  • به امید روزی که با کوتاه شدن دست غاصبان و حاکمان جور از وطن عزیزمان ایران٬ شاهد آزادی واقعی استاد طاهری و همه اسیران در همه ابعاد بوده و ایشان با پشت سر گذاشتن تمام محدودیت ها بتوانند دوباره در بین تشنگان حقیقت وجودشان٬ بصورت فیزیکی حضور یابند.

یاحق
شهناز نیرومنش
کالیفرنیا
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ خورشیدی
۱۷ آپریل ۲۰۱۹ میلادی