بیش از چهار سال است "انسان خدا" را " ولی الله" را در آن شرایطِ سخت و ظالمانه تحت ظلم قرار دادند, وکیل و اطرافیان دارند دروغ میگویند…. بازی حقوق بشر در می آورند و ادای حمایت در می آورند, اما دیگر در این برهه ی زمانی برای کسی که رفت، کار حقوق بشر برای آزادی چه مفهومی دارد؟! اما آنها بازی خودشان را می کنند.به خاطر اینکه در حال ریختن برنامه های دراز مدت برای مجموعه عرفان حلقه هستند, و از همین سه روشی که گفته شد استفاده می کنند.

ظلم به ولی الله-همایش 20 ژوئن-2015

بیش از چهار سال است “انسان خدا” را ” ولی الله” را در آن شرایطِ سخت و ظالمانه تحت ظلم قرار دادند, وکیل و اطرافیان دارند دروغ میگویند…. بازی حقوق بشر در می آورند و ادای حمایت در می آورند, اما دیگر در این برهه ی زمانی برای کسی که رفت، کار حقوق بشر برای آزادی چه مفهومی دارد؟!
اما آنها بازی خودشان را می کنند.به خاطر اینکه در حال ریختن برنامه های دراز مدت برای مجموعه عرفان حلقه هستند, و از همین سه روشی که گفته شد استفاده می کنند. عده ای از بچه ها را با تهدید ساکت کرده اند …یک عده از بچه ها را خریده اند و به منافعی امیدوراشان کردند،به آنها وعده دادند. به خود من هم وعده دادند. ….چه در ایران، چه در ترکیه، چه در امریکا که آمدم، از طریق رابطین شان به من وعده میدادند، مستقیم نمیگفتند که ما رابط وزارت اطلاعاتیم،می گفتند مگر شما نمیخواهید آموزه های استاد را جهانی بکنی؟ بیا و با ما همکاری کن. ما پول در اختیارت میگذاریم. ما فلان کار را میکنیم. خوب باید به همه شان نه می گفتم و گفتم،وعلیرغم اینکه اینها دور و برمان خیلی زیادند و آنقدر گفتند که عده ای باورشان شد… ولی آنها پیشنهاداتشان را میدهند. هر کسی به قول خودشان یک قیمتی دارد.