عاشقی را به جرم عشق تعذیر میکنند

عاشقی را به جرم عشق تعذیر میکنند
عارفی را به جرم معرفت تکفیر میکنند
و چه مظلومی تو ای بزرگوار،و چه عظیم …
که اینگونه در هراسند از تو شب پرستان
عزیز بزرگوار ،مهربان صبور ، با تو پیمان میبندیم
حقیقت وجودت را به بهای جان فریاد خواهیم کرد
تا بذری که در اعماق وجودمان به صبوری کا شتی
در جای جای این کره خاکی از دلهای آدمیان جوانه زند
و آنگاه که خاک بر آتش پیروز شود
هستی از شوق هلهله خواهد کرد….

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید