عرفان حلقه حکومتی

عرفان حلقه حکومتی عرفان حلقه ابن ملجمی

شهادت می دهم بر حقانیت توعرفان حلقه حکومتی
عرفان حلقه ابن ملجمی
بنام حق ،در مقابل حق
بنام طاهری ،در مقابل طاهری
بنام عرفان حلقه برای زدن ریشه ی عرفان حلقه
برایشان فرقی نمیکند تو چگونه باشی یا اصولا باشی یا نباشی؟
بر طبل خود مینوازند تا فریبهایشان را ساماندهی کنند
وقتی که بودی، سکوت تجویز شد
حالا که رفته ای، به نام تو فریاد حق طلبی اوج گرفته
نه برای اطمینان از بودن یا نبودنت
بلکه برای اثباتی بر ادعای بودنت
چرا؟چون انتشار خبر نبودنت نا بهنگام بود برایشان
باید خودشان را مهیا میکردند
-پاک کردن رد پای خیانت با آوردن نوشداروی پس از مرگ سهراب
-استفاده از اسنادی که تاریخ مصرفشان منوط به بودن توست
و از زبان تو
-تعیین جانشین برای عرفان حلقه حکومتی
-نفی یاران حقیقی ات که به تقابل با این فریب و انحراف به هر قیمت کمر بسته اند
و…
و دوباره و چند باره
فریبی و دستهایی پشت پرده
به همت همانهاییکه هیچگاه پیام اور صدق نبوده اند
در تمام این سالها ی محروم بودنمان از تو
که فریب دادند و فریب خوردند و حق پوشی کردند
دست بیعت به دجال دادند به طمع یا ترس
و یا زیر عَلَمش سینه زدند به ساده دلی
و آگاهانه و نا آگاهانه بلندگوی حق پوشان شدند به امیدی واهی
بامداد دوشنبه
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
۲ مارچ ۲۰۱۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید