عشق را به عقل محک نزنید، این عادلانه نیست – – اسفند 1391

اینجا دگر چرا، خبری از یک غزل عاشقانه نیست؟!
من اعتراض دارم ، این سکوت منصفانه نیست
وقتیکه از بهانه گیری های دلم خسته میشوم
او اعتراض میکند که نه، اینها اصلا بهانه نیست
آنگه که اتش به جان و جهانم زدم به دست خویش
عقل دید و هراسید وگفت: اینکار عاقلانه نیست
عشق پادرمیانی کرد و سری به تاسف تکاند و گفت
عشق را به عقل محک نزنید، این عادلانه نیست
۲۲ اسفند ۱۳۹۱
۱۲ مارچ2013

دیدگاه‌ خود را بنویسید