عصر هوشمندی و ورود به سال ۲۰۱۸ میلادی بر همگان مبارک

سال ۲۰۱۸ میلادی را در حالی آغاز میکنیم که در دهه ای تعیین کننده از عصر هوشمندی ٬شارش شعوری فرادست را به پیکره ی بشریت هر روز بیش از پیش نظاره گر هستیم. سطحی از شعور و دانستگی که بسیاری از توازن ها را بر هم زده و خواهد زد که البته ضرورت ورود به عصری جدید است.
آنچه که در ارتقاي سطح مطالبات انسانها از خود در تحولات درونی آنها و از دیگرانسانها و از نظامهای پیدا و پنهان اداره کننده جوامع بشری در خلال شکل گیری جریانات اجتماعی و سیاسی و نیز در نوع تقابل قدرتمداران با مردم در سالهای اخیر شاهد بوده و خواهیم بود٬ بی شک نمودی بیرونی از تحولات شعوری فراگیری است که در کل هستی و در نسل بشر در حال شکل گیری است.
اگر جهش های شعوری کلان در ادوار تاریخی را٬ آخرالزمان یا عهد آخر آن دوره زمانی خاص در نظر بگیریم٬پیکره ی بشری در هر آخر الزمان در پی تغییرات تدریجی٬جهشی شعوری را تجربه میکند که گذار از آن جز برای کسانی که موفق به درک آن جریان شده و یا دست کم با آن همسو شوند٬چندان آسان نبوده و تنها هم آنان در آن بقا و استمرار خواهند یافت.
دهه ای که در حال سپری کردن آن هستیم عهد آخری است بر دوره زمانی پشت سر٬
که عام شدن “درک و کاربرد شعور و هوشمندی حاکم بر هستی” بعنوان شاه کلید مسیر ادراک٬ “فهم شعور باطنی” بعنوان ملاک تشخیص حق از ناحق و “وحدت شعوری انسانها” بعنوان شرط لازم برای برقراری عدالت٬شاخصه های منحصر بفرد و تعیین کننده ی آن هستند و آنانی که این ابزارهای بی ابزاری را در اختیار دارند بعنوان پیشگامان این “انقلاب شعوری”مسئولیت بزرگی در برابر دیگر انسانها بر عهده اشان است.
بی شک روزی انسانها به درک پیام پیام آور عصر هوشمندی نايل خواهند شد که:
محو ظلم تنها با خیزش سطح آگاهی انسانها میسر است و بدون عنصر آگاهی و خردی که منبع جوشش آن از درون خود انسانها باشد٬ ظلم بارها و بارها متولد خواهد شد٬ در دستان خود انسانهای ظلم ستیز رشد خواهد کرد و هر خیزشی علیه ظالمین در تاریکی نا آگاهی میتواند بنفع ظالمین مصادره شود و هر ناحقی میتواند با لباس شبه حق٬ ظلم را ماندگار و مستمر نماید.

عصر هوشمندی و ورود به سال ۲۰۱۸ میلادی بر همگان مبارک

یکشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی= دهم دیماه ۱۳۹۶ خورشیدی

شهناز نیرومنش