فردای عاشورای حسینی ۱۳۹۴ ؛ ۱۰ ماه و اندی پس از شهادت مظلومانه استادم طاهری

خوب به سلامتی عاشورای حسینی هم با حضور بیسابقه مدعیان درک ولایت (همان کوفیان معروف) وبه نفع یزید ویزیدیان برگزار شد،عینا مثل ۱۳۳۳ سال قبل در سال ۶۱ هجری در کربلا.
و البته نگرانی پرچمداران ولایت هم از حق طلبی احتمالی مدعیان شاگردی «ولی الله شهید زمان حال» استادم محمد علی طاهری تا حدی آسوده شد و لابد نفس راحتی کشیدند.
در روز های گذشته میلیونها نفر در سوگ حسین شهید شده در ۱۳۳۳ سال قبل بر سرو سینه زدند، و جالب قضیه این که اینبار از شرق تا غرب، از خاور میانه تا اروپا و استرالیا و امریکا، در پوشش خبری رسانه های بین المللی قرار گرفت! و لابد اینهم از نشانه های قدرت جهان اسلام است از نوع ولی شناسانه اش!
ولی البته هیچکس هم نگفت حسین چرا با یزید سازش نکرد؟!
مگر یزید ولی امر مسلمین نبود مانند پدرش ؟ مگر پدرش معاویه در فتح مکه اسلام نیاورده بود؟
مگر چه فرقی بود بین اسلام او و اسلام فرزندان علی یا خود علی؟!
مگر معاویه پدر یزید هم مثل علی در برابر پیمان ثقیفه نایستاد؟
و سپس مگرپدر یزید به خونخواهی خلیفه سوم مسلمین بر نیامد؟
مگر معاویه پدر یزید نبود که با کمک مشاوران زیرک و کار کشته اش ، سهم بسزایی در اقتدار خلافت اسلامی و کشور گشایی های استارت خورده از زمان خلفا و هم پیمانان ثقیفه داشت؟
و مگر ابو موسی اشعری ،معاویه را امین الله نخواند؟
پس قبول کنید که کار تشخیص آن زمان هم به این راحتی ها نبوده و بیچاره مردم کوفه خیلی هم تقصیر نداشتند.
حالا فکرش را بکنید اگر اتفاقات زیر هم رخ میداد،برای مردم کوفه که خودشان هم به علت بیشعوری و مصلحت اندیشی در گیر هضم سالاد فکری خودشان بودند و در اسارت جاهلیت نسل اندر نسلی اشان،چقدر تشخیص سخت تر میشد اگر:

– یزید از یک یا چند تا از همسران امام حسین ، زهر چشم میگرفت و آنان را وادار به دادن اخبار دروغ میکرد که بابا جان این سر که میبینید بریده شده سر حسین نیست،حسین زنده و سرحال است و فقط برای نداشتن قلم و کاغذ و اینکه حکم قتلش از طرف یزید برایش ارسال نشده بود ۷۰ روز اعتصاب غذای اعتراضی کرد و الان هم اسمش در لیست رکورد داران گینس ثبت شده و همین حالا دارد با ابن زیاد و شمر ذی الجوشن قهوه میخورد و همه اینها را حضرت ابوالفضل برادر امام حسین هم تایید میکرد!

-همه جا میپیچید که حرّ احساساتش بر عقلش غلبه کرده بود و جوّ گیر شده بود که زندگی اش را به خطر انداخت و آمد بسمت حسین و اصلا خبری نبوده و یزید و حسین اصولا مشکلی نداشتند و نشان به آن نشانی که امام حسن برادر بزرگ امام حسین با پدر یزید تفاهم نامه امضا کرده بود و حسین همیشه یه قوانین اسلام از زمان خلفا تا زمان معاویه و یزید احترام فراوان میگذاشته …

– و یا اینکه زینب خواهر امام حسین به جای ایستادگی بر سر آرمان برادرش و به جا آوردن حق خواهری که نتیجه درک او از جایگاه برادرش بود و خطابه خواندن در بارگاه یزید، پس از شهادت حسین میرفت کنار فرات می ایستاد کمی از فضایل اخلاقی حسین میگفت و بعد با اعلام وفاداری به حکومت یزید و احترام به قوانینی که بر اساس آن برادرش را از دین خارج شده اعلام کرده و خونش را ریخته بودند از قاتلان برادرش تقدیر میکرد و تمام کوفیان را از ایجاد سرو صدا برای خونخواهی و یا حتی دفاع از برادرش باز میداشت و جلوی هرکسی که میخواست از خون و حق برادرش دفاع کند می ایستاد و میگفت برادر خودم است به شما چه مربوط !!
و اصلاح گرایانی هم که بر سر تقسیم قدرت و نه بر سر اصول، با یزید مشکل داشتند هم زینب را ترغیب و حمایت میکردند…
و سربازان ابن زیاد و کوفیهم برای خواهر و همسر حسین مظلوم شهیدا کف میزدند و هورا میکشیدند، ورسانه هایی که امروز گزارش سینه زنی و زنجیر زنی مدعیان ولایتمداری را به رخ میکشند هم تمام این وقایع را پوشش خبری میدادند…

با این حساب گلی به جمال یزید و کوفیان ۱۳۳۳ سال قبل و دست مریزاد به خواهر و برادر و همسر حسین مظلوم شهید ۱۳۳۳ سال قبل.
شهناز نیرومنش
فردای عاشورای حسینی ۱۳۹۴
۱۰ ماه و اندی پس از شهادت مظلومانه استادم طاهری

دیدگاه‌ خود را بنویسید