قانون بازتاب به زبان ساده

قانون بازتاب بیان اختیار انسان و تبیین عدالت پروردگار
قانون بازتاب به زبان ساده: خلایق هرچه لایق

منبع:

دیدگاه‌ خود را بنویسید