دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!

لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون

دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!
لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون

” دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟

گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز

«تطهیر،تطهیرتطهیر»

بانگی شنیدم که میگفت:

«لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» ….

بر خویش نگریستم و دانستم که

چه تنهاست او!!! ”

شهناز نیرومنش

دیدگاه‌ خود را بنویسید