لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون

دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟ گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز «تطهیر،تطهیرتطهیر» بانگی شنیدم که میگفت: «لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» …. بر خویش نگریستم و دانستم که چه تنهاست او!!!

دیدمش،گفتم چه کنیم برایت؟چه بریزیم بر پایت؟
گفت: از شما هیچ نمیخواهم جز
«تطهیر،تطهیرتطهیر»
بانگی شنیدم که میگفت:
«لا یَمَسَّهُ اِلا المُطَهَرون» ….
بر خویش نگریستم و دانستم که
چه تنهاست او!!!

دیدگاهتان را بنویسید