شبکه منفی داره خودش رو به روز میکنه،شبکه مثبت هم داره خودش رو به روز میکنه

لزوم به روز رسانی-همایش 16 دسامبر-2014

شبکه منفی داره خودش رو به روز میکنه،شبکه مثبت هم داره خودش رو به روز میکنه.

چشمهامون باید باز باشه که امکانات جدید رو شناسایی بکنیم ازش استفاده کنیم.

جنگ تشعشعاتی به صورت ملموس و بسیار واضح و بسیار عجیب شروع شده و داره همینطور پیش میره.

دیدگاه‌ خود را بنویسید