مجموعه روشنگری های خانم نیرومنش

در زیر مجموعه روشنگری های خانم شهناز نیرومنش مسئول مرکز

 1. روشنگری شماره 1 – در پاسخ به پیشنهادات از روی خیر خواهی و دلسوزی
 2. روشنگری شماره 2 – در رابطه با دریافت نامه ارسالی آقای محمدعلی طاهری
 3. روشنگری شماره 3 – در مورد بازداشت همسر استاد محمدعلی طاهری
 4. روشنگری شماره 4 – چرا دو لینک امضاء برای حمایت از استاد طاهری؟!
 5. روشنگری شماره 5 – در پاسخ به سوالات عده ی زیادی از شما عزیزان که حالا چه باید کرد؟
 6. روشنگری شماره 6 – اولین برنامه گفتگو
 7. روشنگری شماره 7 – مصاحبه سحام نیوز با خانم شهناز نیرومنش
 8. روشنگری شماره 8 – دومین برنامه گفتگوموسسه بهداشت معنوی و پرونده استاد محمد علی طاهری
 9. روشنگری شماره 9 –  مسئولیت هر گونه آسیب به آقای محمد علی طاهری
 10. روشنگری شماره 10 – هر دستی که پیش میاید دست دوست نیست
 11. روشنگری شماره 11 – مصاحبه خبرگزاری دویچه وله
 12. روشنگری شماره 12 – تمدید دوران اسارت! ابلاغ حکمی جدید برای استاد محمد علی طاهری عزیز؟
 13. روشنگری شماره 13 – این استفتاء چه معنی دارد؟
 14. روشنگری شماره 14 – دو راه پیش رو داریم
 15. روشنگری شماره 15 – تکذیب و توهین و افترا و سمپاشی
 16. روشنگری شماره 16 – دعا کنیم ؛ استغاثه کنیم
 17. روشنگری شماره 17 – در مورد وضعیت استاد محمدعلی طاهری
 18. روشنگری شماره 18 –  پیام از رابطین همسر استاد
 19. روشنگری شماره 19 – خبری تایید نشده مبنی بر موافقت با بسته شدن پرونده استاد طاهری
 20. روشنگری شماره 20 – همایش آنلاین وضعیت استاد محمد علی طاهری و پرونده ایشان
 21. روشنگری شماره 21 – مصاحبه رادیو زمانه به خانم نیرومنش
 22. روشنگری شماره 22 – آنگاه که پرده ها بر افتد و آنچه که در دلهاست نمایان گردد
 23. روشنگری شماره 23 – بیهوشی استاد طاهری در اعتصاب غذای یازدهم
 24. روشنگری شماره 24 –
 25. روشنگری شماره 25 – درود بر تو آنگاه که تنها آمدی
 26. روشنگری شماره 26 – همه اخبار مبتنی بر سلامت ایشان و یا رویت ایشان جعلی است
 27. روشنگری شماره 27 –
 28. روشنگری شماره 28 – استاد طاهری مظلوم بیشتر از دوماه است در زندان اوین نیست
 29. روشنگری شماره 29 –  ایجاد جو تردید و شبهه و مخدوش کردن فضای فکری همراهان
 30. روشنگری شماره 30 – ادعای دیداری کاملا غیر منتظره با استاد طاهری در راهروهای دادگاه!!
 31. روشنگری شماره 31 – استاد محمد علی طاهری کجاست ؟