مسیر کمال

"یکی از مراقبت های لحظه ای مسیر کمال «فَاستَقیموُ اِلَیهِ» است، و تا زمانی که در وجودمان نهادینه نشده باشد، احتیاج داریم خودمان را مراقبت کنیم و هوشیار باشیم." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“یکی از مراقبت های لحظه ای مسیر کمال «فَاستَقیموُ اِلَیهِ» است،
و تا زمانی که در وجودمان نهادینه نشده باشد،
احتیاج داریم خودمان را مراقبت کنیم و هوشیار باشیم.”
شهناز نیرومنش
همایش 16 می 2015
اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری