استاد محمد علی طاهری: وقتی یک روح متعالی ماموریت خاصی دارد آن دیگر کاملا یک بحث جداست.

لینک ویدیو

تقدیم به همراهانی که جهت استناد،درخواست کرده بودندو با سپاس ازعزیزی که فایل را در اختیار گذاشتند….ببینید ما در مورد ماموریت های خاص هیچ چیزی نمیتوانیم بگوییم، چیزی دستمان نیست،ولی کلیت مسئله را میدانیم،میدانیم یک روحی اگر الان اینجاست چه میخواهد؟وابسته است،«ولی وقتی یک روح متعالی ماموریت خاصی دارد آن دیگر کاملا یک بحث جداست.»سوال:یعنی ممکن است برگردد؟استاد طاهری :عرض میکنم….«مگر ماموریت خاصی وجود داشته باشد که…….اینجا بخواهند این ماموریت را اجرا کنند.»

دیدگاه‌ خود را بنویسید