نظریه آشوب

نظریه آشوب بیانگر “نوعی بی نظمی منظم” یا “نظمی مخفی دربی نظمی ظاهری” است که باعث میشود سیستم بصورتی کاملا هوشمندانه، با بی پاسخ گذاشتن متغیرهای شاخص، پاسخ به تغییرات برخی پارامترهایی را که به چشم نمیاید و یا ناچیز شمرده میشود را انتخاب کرده و در مقابل آنها واکنشی از خود نشان دهد که کاملا غیر قایل پیش بینی است؛

ولی آن نتایج غیر قابل پیش بینی، از چنان قطعیتی برخوردار است که میتواند نتایج مدون، قانونمند, قابل پیش بینی و برنامه ریزی شده و مورد انتظار را پشت سرگذاشته و سیستم را در شرایط جدید و پیش بینی نشده تثبیت کند.
«نظریه آشوب» بیانگر یک شوک تخریب گر و سازنده است که با بهره گیری از پتانسیل ناشناخته درونی سیستم، ساختارسازی را در ادامه ساختار شکنی به همان صورت، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل باور پیش میبرد.
——————–
این مقدمه یک کم پیچیده برای این بود که بگویم :
«ازلحظه ی معلوم شدن نتیجه ی انتخابات امریکا، بطرز شگفت انگیزی خوشحال و هیجان زده هستم»!
بنظرم دنیا برای ورود به مرحله ای که در عصرهوشمندی و بیداری جهانی، انتظارش را میکشد، بشدت به این شوک نیاز داشت؛
«علت » پیروزی دونالد ترامپ، غلط یا درست، هر چه که باشد، از قوت گرفتن جنبه اعتراضی سفید پوستان امریکایی به وضعیت اقتصادی طبقه متوسط گرفته تا پاسخی به کاسته شدن حیثیت امریکایی آنها بعنوان یک ابرقدرت و….
و«نتیجه» ی این انتخاب هرچه که باشد، ازانتظار سایه انداختن نژاد پرستی و نقض حقوق بشر و نفی حفاظت از محیط زیست بر سیاست های داخلی و خارجی امریکا گرفته تا بدآموزی سایر دولتها وجنگ افروزی و…
باز هم نکات قابل تامل و حتی تحسین برانگیزی در این انتخابات وجود دارد
که قابل چشمپوشی نیست:
-توان نه گفتن مردم عادی و متوسط به نماد سیاست حاکم،
-توجه به پتانسیل عامه و امکان دستیابی به دمکراسی باعبورازمرزهای تبلیغات ،
و
-شجاعت اعتماد به خود و قدرت صراحت لهجه و سماجت در قبال آنچه که
باور به آن وجود دارد،
——————–
امریکا به دلیل موقعیت برجسته و تاثیرگذارش، در رویکرد ها و موازنه های جهانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و صراحت لهجه و موضع گیریهای رک و بی پرده ی دونالد ترامپ، چه آنرا به حساب پوپولیست بودنش بگذاریم یا بی سیاستی او، خواه ناخواه بعد از این به امریکا نقش کاتالیزوری راخواهد داد که سیاستمداران، روشنفکران، فعالان مدنی ومدافعان حقوق بشر و… را در حالت انفعال قرار داده وآنان را بناچار به اتخاذ موضعگیری هایی صریح             «یا سیاه-یا سفید» در قبال نگرانی ها، ترسها و باورهایشان که بدلیل حاکمیت فضای غیرشفاف وخاکستری، پیش از این از آن طفره رفته یا به آن تظاهر کرده بودند، وا خواهد داشت و آنها را از موضع                                              «با پا پیش کشیدن و با دست پس زدن دور خواهد کرد» که البته در همان ساعات اولیه اعلام نتایج انتخابات، شاهد تعدادی از این موضع گیری ها از سوی برخی مقامات ایران،افغانستان،دولت خودگردان فلسطین، اتحادیه اروپا و…بودیم.
——————-
ولی با وجود همه این نکات،
نگرانیهای شوک آلود جهانی از این انتخاب، همانقدرقابل درک است، که درد تن دادن به تبعات احتمالی نه چندان خوشایند آن؛
ولی دنیا برای پوست اندازی وخارج شدن از پیله ی خوش باوری و پشت سرگذاشتن دغدغه های نظم و وحدتی صوری و غیر مشروع «از نوع وحدت و نظم نوین جهانی بر اساس مدلهای برنامه ریزی شده و قابل کنترل»
و رسیدن به نظم و وحدتی شعوری، کیفی،ماندگار، آگاهانه،غیر قابل کنترل برای قدرتها و البته مخفی در دل بی نظمی ظاهری، چاره ای جز تن دادن به درد و تبعات شوک و آشوبی که دیگر کلید خورده و بسیاری از معادلات قبلی را برهم خواهد ریخت،نخواهد داشت.

۲۰ آبانماه ۱۳۹۵
۱۰ نوامبر ۲۰۱۶