نقض امانتداری،از دست رفتن حفاظ

به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند، کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند (نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور...) تمام حفاظهایشان از بین رفته است! استاد در سوگند نامه نوشتند و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود. (حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند،
کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند
(نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور…)
تمام حفاظهایشان از بین رفته است!
استاد در سوگند نامه نوشتند
و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود.
(حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

دیدگاهتان را بنویسید