نه التماس به دجّال و نه سازش با دجّال

هزینه میکنی،شایعه میسازی،دروغ میگویی، شهادت استاد طاهری را با تمام قوا تکذیب میکنی،ژست نه به اعدام گرفته و مردم پاکدل را به بازی میگیری،به فعالان حقوق بشر و شاگردان استاد طاهری اطلاعات غلط میدهی تا به نام حمایت از استاد و نه به اعدام او، در تکذیب شهادت او با قاتلانش همصدا شوند،متقاعدشان میکنی که استاد زنده است،بعضی ها را میخری و میکرفون بدستشان میدهی،به اسم عرفان حلقه سایت و صفحه و گروه میسازی ،سربازان بینام بدنامت را در لایه های پیروان عرفان حلقه جاسازی میکنی،«عرفان حلقه فرامذهب طاهری» را به «عرفان حلقه اسلامی حکومتی» تبدیل میکنی،فیلم جعلی از راهروی دادگاه استاد مظلوم شهید منتشر میکنی،دفاعیه تاریخ برگشته بیرون میدهی،گروه میانه روی نه این و نه آن درست میکنی،پشت وکیل وخانواده استاد سنگر میگیری و دروغ میبافی، خانواده را حالا بعد از ۴ سال سکوت به زبونی التماس به قاتلان استاد طاهری و تکذیب« شخص من» وامیداری(همینطور وکلای انتسابی استاد طاهری را)، احساسات پاک مادری غمدیده را وجه المعامله سیاسی کاریهای بین المللی و جنگهای زرگری بین گروههای میانه رو و تند روقرار میدهی،

ولی من راه دیگری خواهم جُست و باز هم راه بهتری خواهم یافت؛ به لطف خداوند و همراهی روشندلان حقیقت جو در کل گیتی،که پیام طاهری مظلوم شهید را هنوز هم به گوش جان، میشنود و به قلب ادراک میکنند.

تهدیدم میکنی،تخریبم میکنی،توهین میکنی،تهمت میزنی،
هر روز یکی را به بهانه ای بسراغم میفرستی، ….
میدانی چرا؟!…
چون با اینکه یک حکومت هستی!
ولی آنقدر آسیب پذیر و ذلیل که تا این حد از روشنگریهایم ترسیده ای!!…
چون حقیقتی بزرگ و درد آور را در باره استاد طاهری مخفی کرده ای و بشدت از فاش شدن آن می هراسی!
همه قوایت را تجهیز کرده ای که زبانم را ببندی و مرا در بایکوت و سانسور خبری قرار دهی…

در تعجبم…!!! یک حکومت و اینقدر زبون ؟!….
که یک تنه مقابل یک تن؟!

ولی من راه دیگری خواهم جُست و باز هم راه بهتری خواهم یافت؛
به لطف خداوند و همراهی روشندلان حقیقت جو در کل گیتی،که پیام طاهری مظلوم شهید را هنوز هم به گوش جان، میشنود و به قلب ادراک میکنند.

و دعا میکنم برای تو و همه آنانی که قرائت های تو و قاتلان طاهری را باور کرده اند و به ظاهر تو را تکذیب ولي در عمل دانسته و نادانسته، همراهی اتان میکنند!

و سخن آخر:
میدانم که میدانی که ابزار ما چیز دیگریست،
چیزی که هرگز در برابرش تاب نخواهی آورد؛
هیچ ظالمی تاب نمیاورد،
امانتی از استادم محمد علی طاهری برای مقابله با دجّال
نه التماس به دجّال و نه سازش با دجّال

شهناز نیرومنش
۳ مهر ۱۳۹۴
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید