میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

نگرشی به گذشته،حال و آینده ی عرفان حلقه

 

جدال نیابتی و میراث خواهان بی صلاحیت

تا زمانی که دشمنان یک جریان را نشناسیم،آن جریان را بدرستی نشناخته ایم.
(استاد طاهری-مقاله دجال-کتاب چند مقاله)

قاعدتا بایستی نخستین بخش این نوشتار را از نخستین رویداد های عرفان حلقه شروع میکردم
ولی بدلیل شرایط ،اولین بخش، شد آخرین رویداد…. بگذریم؛

اینروزها ، با بیشتر شدن «شکاف بین دو جناح اصلی قدرت در ایران» در آستانه ی انتخابات، ظاهرا شکاف بین نمایندگان و متولیان این دو جناح در عرفان حلقه هم، که در «کسوت دو وکیل و افرادی از خانواده استاد طاهری»، به «ستیزی نیابتی» روی آورده و هریک در فکر «مصادره به نفع» هستند نیز مشخص تر میشود بطوریکه این تقابل دیگر قابل چشمپوشی نیست.

یکسال و نیم قبل ،بعد از انتشار نامه ی استاد طاهری از زندان برای سازمان ملل،محمود علیزاده طباطبایی با طراحی نیروهای امنیتی و ظاهرا توسط همسر استاد و با حمایت آخوند م.ح.ن که یکسال قبل از دستگیری اول استاد، خود را به شورای مرکزی عرفان حلقه تحمیل کرده بود، با عنوان وکیل استاد طاهری ولی در اصل بعنوان نماینده ی جناحی خاص از حکومت، وارد عرصه شد تا برای سود بردن از وجهه قانونی یک وکیل در کنار وجهه عرفی خانواده، در قبولاندن اخبار و گزارشهای کذب به رسانه ها،مجامع و شاگردان عرفان حلقه،مقبولیت عرفی و قانونی لازم،تام و تمام ایجاد شده باشد.

بعد از چند ماه وکیل دیگری بنام سعید خلیلی به نیابت از جناحی دیگر از حکومتیان به میدان آمد و ادعا کرد وکیل خانوادگی استاد و مورد حمایت خواهر و برادر ایشان است! در این یکسال بارها شاهد تناقض ادعاهای این دو وکیل (ادعای اعتصاب غذای ۷۰ روزه، اعلام حکم اعدام،نقض حکم و احتمال آزاد ی استاد )بوده ایم؛

گویا عرصه ی سیاست و قدرت، پاسخگوی زیاده خواهی سیاستمردان در ایران نبوده که پس از سربه نیست کردن معلمی که همه میدانیم کیست ؟ در اندیشه ی میراث خواری برآمده اند این «میراث خواهان بی صلاحیت» و شریک دزد و رفیق قافله شده اند و برسر، بدست گرفتن شریان عرفان حلقه و تثبیت طریقه عرفان حلقه حکومتی،به رقابت با هم پرداخته و هر گروه ،نمایندگان رسمی اشان را در کسوت وکلا و در پشت سر افرادی از وابستگان استاد، به مجموعه ترریق کرده اند.

در روزهای اخیر،جنگ نیابتی این دو گروه مدعی به آنجا رسیده که یکسال پس از فقدان استاد طاهری در زیر شکنجه ی اعتراف،گروه اول ادعا میکنند دوران محکومیت استاد طاهری سر آمده ودر آستانه آزادی است و در تاریخ یکشنبه ۱۸ بهمن( بوقت ایران تا دقایقی دیگر) به استقبال ایشان مقابل زندان اوین خواهند رفت؛ در حالیکه گروه دوم، ادعای دیدار روز گذشته ی وکیل با استاد طاهری در زندان را دارد و گزارش ضعف ناشی از اعتصاب غذای مجدد و وجود موانعی برای آزادی ایشان از سوی گروه فشار را میدهد!

اینطور که پیداست جناجهای قدرت در ایران، که پرده دری هایشان اینروزها از لغت پراکنی گذشته،درچند و چون پروژه حذف و عبور از استاد طاهری هم ،نه تنها هنوز با هم به توافق نرسیده اند،بلکه تصمیم دارند برای قبولاندن روش خود در فریب همراهان،از تمامی ابزارهای فشار علیه یکدیگر سود برند تا جایی که ترکش های این ناهمگرایی ناموزون، در این روزهای نزدیک به انتخابات و شرایط پسا تحریم ،آشکارا به بیرون پرتاب میشود!

دوستانی طی روزهای گذشته مکررا از من خواستند در باره وقایع این روزها، اظهار نظر و اعلام موضع کنم،لذا خدمت این عزیزان عرض میکنم که بنظر من:

همانطور که بارها در این یکسال گفته ام،این بازیها، چه در ابعاد درون گروهی و بازیگران جنگ نیابتی، و چه در سطح جناحهای سیاسی پشتیبان بیرونیشان، فقط جنگ بین دو جناح قدرت است نه دغدغه ی دفاع از حقانیت استاد، که اگر این «میراث خوا هان ناشایسته» واین «فریبکاران نگران اعدام پس از شهادت» به دنبال احقاق حق استادبودند،۵ سال قبل باید شروع میکردند…، بگذریم.

و صد البته حساب جمعیت زیادی از رهروان که از خیانت ها بیخبرند و عاشق استادشان و نادانسته در این ملقمه ی سیاسی کاری بین دو گروه سرگردان مانده اند، از فریبکاران جداست وامیدواریم به یاری حق راه درست را بیابند و بیش از این، نادانسته برای مجریان فریب، پشتیبانی و نقطه اتکا ایجاد نکنند.

و اما در آخر خطاب به هر دو گروه مدعی باید گفت:
قسمت پایان این نمایش خیمه شب بازی ۵ ساله را شاگردان حقیقی و ادامه دهندگان راه استاد طاهری رقم میزنیم، نه کسانی که عاملین و مسببین فریب و خیانت شدند،هم فریب خوردند و هم فریب دادند و مسئول گرفتاریهای امروز مجموعه و دادن زمام کار بدست نا محرمان هستند و زمینه ساز سکوت چند ساله و بی پناه ماندن و از دست رفتن مظلومانه استاد طاهری.

ما ابزارهای لازم را در اختیار داریم وبا امید به پشتیبانی الهی، پایان این سناریوی فریب، آغازعلنی اطلاع رسانی درسهای جدید و به روزسازی حلقه های رحمانیت الهی در ادامه ی راه استاد طاهری مظلوم خواهد بود .

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور شما در دسترس هرمیراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند وخیانت کند وتحریف کند و همچنان از آن سود برد؛این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

(پشت سوگند نامه دوره ۱ را بدقت بخوانید)
ادامه دارد…..
با آرزوی توفیق الهی و آگاهی عمومی بشر

شهناز نیرومنش
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
۶ فوریه ۲۰۱۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید