هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید ترو جدی تر شده

دوستان و همراهان عزیز ،هرچه جلو تر میرویم رویارویی مثبت و منفی شدید ترو جدی تر شده و نیاز به آگاهیهای دقیق تر و امکانات تخصصی تر و ورزیدگی بیشتر برای این رویارویی عظیم ،بیشتر حس میشود.
پس با توجه به شرایط موجود:
-توجه خاص به ارتباط ویژه ضروریست،چراکه با توجه به نیازهای زمانی بارگذاری لازم در آن انجام میشود.
-همراهانی که به درک نت های شخصی در ارتباط با آگاهیها و حفاظ های جنگ های تشعشعاتی میرسند، آن ادراکات را در روح جمعی کار کنند تا با عمومی شدن این امکانات الهی، برای رویارویی عظیم آمادگی های لازم فراهم شده و از تلفات و صدمات وارد بر دیگر همراهان کاسته شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید