همایش آنلاین-وضعیت استاد محمد علی طاهری و پرونده ایشان-۱۶ دسامبر ۲۰۱۴

«همایش آنلاین-وضعیت استاد محمد علی طاهری و پرونده ایشان-۱۶ دسامبر ۲۰۱۴» از shahnaz’s Album بدست shahnaz. Released: 2014.