وارونه شدن مفاهیم و واژه های کلیدی در آیین های معنوی به هیچوجه اتفاقی نبوده و نیست

آن سالها که سر کلاس های درس استاد عزیز می نشستم ،و ایشان معنی واژه هایی مثل خدا،دین،دعا،صدقه،عشق و… را در دنیای وارونه و غیر وارونه توضیح میدادند، گمان نمیکردم واژه های کلیدی این آیین معنوی هم به همین زودی، به همان سرنوشتی مبتلا شود که واژه های کلیدی عرفان و دین طی سالها به آن مبتلا شده !
واژه هایی مثل:
صلح،تسلیم،وحدت،ظلم،قضاوت کمی،قضاوت کیفی،امانتداری،کار زمینی،کار آسمانی،رحمانیت الهی،ولی الله،ظاهر،باطن و …. گویا از نو باید رمز گشایی شوند!
حالا خوب میفهمیم که وارونه شدن مفاهیم و واژه های کلیدی در آیین های معنوی به هیچوجه اتفاقی نبوده و نیست؛
ونمیدانم اینبار چه بهایی باید بپردازیم تا مفاهیم صحیح به دست آیندگان برسد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید