«وقتی دشمن یک جریان را درست نشناسیم، یعنی اصلاً آن جریان را نشناخته ایم»

عزیز مهربان ،
وقتی مقاله «دام دجال» در حال تدوین بود،یادم میاید که تاکیدت بر این جمله بود:
«وقتی دشمن یک جریان را درست نشناسیم، یعنی اصلاً آن جریان را نشناخته ایم»
و برای تاکید بارها میگفتی توجه فرمودید؟گویی داشتی پیمان میگرفتی.
امروز حدود ۷ سال از ان زمان میگذرد و میبینم که چه ظلمی بر تو شد چون دوستانت و عاشقانت ، دشمنان این جریان را نشناختند و هنوز صدای تو در گوشم طنین انداز است که:
توجه فرمودید؟

«وقتی دشمن یک جریان را درست نشناسیم، یعنی اصلاً آن جریان را نشناخته ایم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید