«وقتی دشمن یک جریان را درست نشناسیم، یعنی اصلاً آن جریان را نشناخته ایم»

دیدگاهتان را بنویسید