و آنگاه که حق برایت عریان و بی پرده نمایان شد قادر خواهی بود جان و مال و هستی و حتی آبرویت را در راه تصدیق حق بدهی و اگر لازم باشد یک تنه از حق دفاع کنی حتی اگر همه مردم دنیا علیه تو باشند

و آنگاه که حق برایت عریان و بی پرده نمایان شد

و آنگاه که حق برایت عریان و بی پرده نمایان شد

قادر خواهی بود جان و مال و هستی و حتی آبرویت را در راه تصدیق حق بدهی

و اگر لازم باشد یک تنه از حق دفاع کنی

حتی اگر همه مردم دنیا علیه تو باشند

شهناز نیرومنش

دیدگاه‌ خود را بنویسید